Asklegal

Tender | Services

Universiti Utara Malaysia - various Field Facility Maintenance Service


1. Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-Kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:


 

NO. RUJUKAN

UUM/BEN/ T385/2021

 


 

TAJUK TENDER

Perkhidmatan Penyenggaraan Kemudahan Padang Padang Permainan, Padang Golf 18 Lubang Sebagainya Di Kampus Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah Darul Aman Bagi Tempoh Dua (2) Tahun


 

PENDAFTARAN

Kementerian Kewangan Malaysia


 

GRED/KATEGORI PENGKHUSUSAN

221002 dan 222104


 

HARGA SENASKAH DOKUMEN (RM)

RM 200.00 (tidak akan dikembalikan)


 

TAKLIMAT & LAWATAN ТАРАК

Tiada


TARIKH & MASA TENDER  DIJUAL & TUTUP

Jualan Tender

24 Februari 2021 (Rabu) Hingga  14 Mac 2021 (Ahad)

 

Tender Tutup  17 Mac 2021 (Rabu)  Sebelum Jam

12.00 Tengahari


 

2. Naskah dokumen tender boleh diperolehi dan dijual pada waktu pejabat hari bekerja. Bayaran hendaklah dibuat di kaunter Bayaran, Jabatan Bendahari, UUM dalam bentuk Tunai atau Draf Bank atas nama Universiti Utara Malaysia. Bayaran juga boleh dibuat secara "online" menggunakan kad kredit/Financial Process Exchange (FPX) dengan melayari laman web www.uum.edu.my klik e-com. Manakala Dokumen Meja Tender dan dokumen tender boleh diperolehi di Jabatan Pembangunan dan Penyenggaraan (JPP), Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah Darulaman dengan mengemukakan resit bayaran sebagai bukti pembelian.


 

Hari                                                                 Waktu

Ahad - Rabu 8.30 pagi - 12.30 tengahhari dan 2.00 petang - 4.30 petang

Khamis 8.30 pagi - 12.30 tengahhari dan 2.00 petang - 3.00 petang

 


 

3. Dokumen Tender hanya dikeluarkan kepada Petender yang sah sahaja dan setelah sijil ASAL pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pengiktirafan Sebagai kontraktor Bertaraf Bumiputera, Surat Wakil (Jika Bukan Pemilik Syarikat) dan RESIT BAYARAN dikemukakan beserta DUA (2) salinan

sijil tersebut yang tidak akan dikembalikan.

 

4. Dokumen Tender yang telah siap ditandatangani dan diisi sepenuhnya hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermetri dengan Tajuk Tender dan No. Rujukan Tender hendaklah ditulis di luar sampul tersebut. Dokumen hendaklah sampai dan dan dimasukkan ke dalam peti Tender, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah Darul Aman tidak lewat dari jam 12.00 tengahari mengikut tarikh di jadual.

 

5. Kontraktor atau wakil yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara.

 

6. Pihak UUM tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab diatas penolakan sesuatu tawaran tender dan tidak akan menanggung apa-apa kos yang terlibat oleh Petender.

 

7. Dokumen Tender yang lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.