Asklegal

Tender | Construction

Johor Corporation - Proposed Construction and Completion of Centralized Sewage Treatment System


(Syarikat Dalam Kumpulan Johor Corporation) (NO. SYARIKAT 242744-X) Tingkat 8, Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (BCC), 80000 Johor Bahru, Johor Tel: 07-2766298/07-2226922

 

TPM TECHNOPARK KENYATAAN TAWARAN


 

Kontraktor-kontraktor yang berkelayakan seperti yang dinyatakan di bawah adalah dipelawa untuk menyertai tawaran projek seperti berikut:-


 

 

BIL 1


 

PROJEK

 

 

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sistem Rawatan Kumbahan Berpusat 26,500 PE - Modul 1 (8,840 PE) Untuk Pembangunan "Muar Timber Industrial Park' Di Atas Lot Asal (PTD 13399, M19 PTD 13400 Dan Lot 8531) Mukim Jalan Bakri, Daerah Muar Johor Darul Ta'zim

 

Bilangan Tawaran : JC/T9/2020


 

SYARAT-SYARAT UTAMA PELAWAAN

 

Syarat-syarat yang PERLU dipenuhi bagi membolehkan pembelian Dokumen Tender.

1. Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)

Gred: G7

Kategori : CE, Pengkhususan : CE19 & CE21 dan

Kategori: ME, Rengkhususan  : M19

 

2. Mempunyai perakuan pendaftaran kontraktor yang sah dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Permit IPA Jenis C1 (Pembentungan).

 

3. Mempunyai pengalaman melaksanakan projek-projek pembinaan serupa yang telah dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun lepas.

 

4. Bagi tujuan pengesahan, Sijil Asal hendaklah dibawa semasa taklimat tender.

 

5. WAJIB menghadiri taklimat tender seperti berikut :

Tarikh : 11 Mac 2021 (Khamis)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat : Tapak Projek, Muar Furniture Park (Koordinat: 2.025384, 102.681894)

Petender diingatkan supaya mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) COVID 19 yang sedang berkuatkuasa semasa taklimat tender dijalankan


 

HARGA DOKUMEN

TENDER RM1,000.00


 

* - Taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya penama yang tercatat di dalam sijil CIDB yang dibenarkan menghadiri taklimat berkenaan.

 

Dokumen Tawaran boleh didapati di Pejabat Pengarah, Divisyen Hartanah & Infrastruktur, Johor Corporation, Tingkat 8, Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (JBCC), 80000 Johor Bahru, Johor, Tel: (07) 2766298 mulai Rabu, 24 Februari 2021 hingga Rabu, 10 Mac 2021 dalam waktu pejabat (Isnin - Khamis, 8.00 pagi - 1.00 t/hari, 2.00 petang - 5.15 petang).

 

Tarikh tutup tawaran adalah pada hari Rabu, 17 Mac 2021 di alamat Pengarah, Divisyen Hartanah & Infrastruktur, Johor Corporation, Tingkat 8. Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (JBCC), 80000 Johor Bahru, Johor sebagaimana di atas sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari.

 

Pemborong yang ingin membeli dokumen tawaran disyaratkan mengemukakan :

 

a) Sijil Asal (termasuk salinan fotostat) Pendaftaran Pemborong Dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

b) Sijil Asal (termasuk salinan fotostat) Pendaftaran Pemborong Dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Permit IPA Jenis C1 (Pembentungan)

c) Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)(Salinan)

d) Surat Tawaran dan Perakuan Siap Kerja Asal (termasuk salinan fotostat) bagi projek-projek serupa yang lepas

 

Pihak kami berhak menolak pembelian dokumen tawaran tersebut sekiranya dokumen di atas tidak dikemukakan dengan sempurna.

Pembayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk BANK DRAF atau KIRIMAN WANG di atas nama IPM TECHNOPARK SDN. BHD.

 

Bahagian kin atas Sampul Dokumen Tawaran mestilah dinyatakan jenis keria berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke Peti Tawaran yang disediakan di Pejabat seperti alamat di atas. Pihak kami tidak semestinya menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran