Asklegal

Tender | Services

Lembaga Koko Malaysia - Concept Preparation and Development Services and Creative Ideas


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor / syarikat yang berpengalaman serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kelas ditetapkan dibawah dan masih dibenarkan membuat tawaran untuk tender berikut:-


Bil. Tender

T/LKM/P/1/ 2021

 


Jenis Bekalan/ Perkhidmatan

Perkhidmatan Penyediaan Dan Pembangunan Konsep Serta Idea Kreatif Termasuk Penerbitan Iklan Video Komersial Dan Promosi koko


Kelas & Pecahan Kepala Pendaftaran

221302

 


Harga Dokumen (1 set)

RM100.00 (Draf Bank/ Wang Pos/Wang Tunai)


 

Pusat Mendapat Dokumen

Lembaga Koko Malaysia Tingkat 7, Wisma SEDCO Lorong Plaza Wawasan,

Off Coastal Highway Locked Bag 211, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Tel: 088-206400

Fax: 088-259403 (http://www.koko.gov.my)


 

Pusat Inovasi & Teknologi Koko Nilai Lembaga Koko Malaysia

Lot 12621, Kawasan Perindustrian Nilai, 71800

Nilai, Negeri Sembilan Tel: 06-7999001/7999004

Fax: 06-7942910


 

Bayaran bagi tujuan pembelian dokumen melalui draf bank/ wang pos hendaklah dibuat atas nama "LEMBAGA KOKO MALAYSIA' (Bayaran tunai boleh diterima hanya bagi pembelian dokumen tender melalui serahan tangan sahaja). Salinan sijil pendaftaran (tidak dikembalikan) yang disyaratkan perlu dikemukakan semasa memohon dokumen tender berkenaan.

 

2. Naskah-naskah tawaran boleh diperolehi pada waktu pejabat (9:00 pagi hingga 4:30 petang) mulai 17 FEBRUARI 2021 sehingga 10 MAC 2021.

 

3. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan dalam sampul surat berlakri dan dikembalikan tidak lewat daripada tarikh tutup tender yang ditetapkan iaitu pada 11 MAC 2021 JAM 12:00 TENGAHARI ke alamat:

 

KETUA PENGARAH

(PETI TAWARAN TENDER)

LEMBAGA KOKO MALAYSIA

Tingkat 7, Wisma SEDCO

Beg Berkunci 211 88999 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: 088-206400, Fax: 088-259403

 

4. Tawaran yang diterima lewat tidak akan diberi pertimbangan dan Lembaga ini juga tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan.