Asklegal

Tender | Property

BAKTI SUCI HOLDINGS SDN. BHD - Property Sale Related


          No. Rujukan Iklan : ROSEVILLE/PRE-Q/01/2021

 

1. Tender adalah dipelawa kepada PEMAJU-PEMAJU HARTANAH yang berdaftar di Real Estate And Housing Developer's Association Malaysia (REHDA) dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja serta mempunyai syarat-syarat seperti berikut :-


 

BIL.1

TAJUK PROJEK

MEMPELAWA RAKAN PEMAJU HARTANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH PANGSAPURI 21 TINGKAT (RESIDENSI VILLA ROS), LOT 44697 (PN 96172), SEKSYEN 9, JALAN PADANG TEMBAK, BANDAR KAJANG, DAERAH HULU LANGAT

 

BAGI CADANGAN USAHASAMA DENGAN MELAKSANAKAN AKTIVITI PRA-KELAYAKAN (PRE-Q) KEPADA PEMAJU HARTANAH BERDAYA MAJU DAN BERPOTENSI DAN LAINLAIN YANG DICADANGKAN OLEH AHLI LEMBAGA PENGARAH, BSHSB

 

ATAU CADANGAN PENJUALAN PROJEK PEMBANGUNAN TERMASUK TANAH KEPADA PEMAJU HARTANAH BERDAYA MAJU DAN BERPOTENSI DAN LAIN-LAIN YANG DICADANGKAN OLEH AHLI LEMBAGA PENGARAH, BSHSB“

 


 

SYARAT PENDAFTARAN

Mempunyai:

• Berdaftar di Real Estate And Housing Developer's Association Malaysia (REHDA)

• Perakuan Pendaftaran SSM

 

SALINAN DOKUMEN PERLU DI EMEL UNTUK PENILAIAN


 

TARIKH & TEMPAT LAWATAN TAPAK

 

Lawatan Tapak: Tiada

 

Nota:

Sekiranya berhasrat untuk melakukan lawatan tapak, Pihak Pemaju Hartanah dikehendaki membuat permohonan melalui email ke pejabat BAKTI SUCI HOLDINGS SDN. BHD

 

TEMPAT, TARIKH & WAKTU TENDER DITUTUP

BAKTI SUCI HOLDINGS SDN BHD.

No. 310 & 311, Pangsapuri Bestari, Persiaran Kemajuan,

Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

 

31/3/2021

 

Jam 12.00 Tengahari

 

Peti Tender No: 01


 

2. Petender boleh mengemukakan dokumen / syarat pendaftaran seperti dinyatakan di atas melalui emel info@baktisuci.com.my bermula 22/02/2021 (Isnin) sehingga 26/02/2021 (Jumaat) untuk penilaian kelayakan.

 

3. Dokumen Pra-Kelayakan hanya akan dijual kepada Syarikat secara atas talian bermula 1/3/2021 (Isnin) hingga 5/3/2021(Jumaat). Hanya petender berkelayakan sahaja dibenarkan membeli dokumen tender.

 

4. Penender yang ingin memasuki tawaran di atas di kehendaki membayar harga dokumen (Tidak Dikembalikan) berjumlah RM 50.00 secara atas talian. Perincian pembayaran akan diberikan kepada petender yang berkelayakan sahaja.

 

5. Penender mestilah menghantar Dokumen Pra-Kelayakan bersama 'Earnest Money' berjumlah RM 1,000,000.00 (Ringgit Malaysia : Satu Juta Sahaja) atas nama BAKTI SUCI HOLDINGS SDN. BHD. dan berpalang Account Payee Only'. Earnest Money mestilah dimasukkan didalam sampul surat dan dikepilkan pada muka hadapan Dokumen Pra-Kelayakan.

 

6. Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi Urusetia Tender di talian 03-55114560 atau emel ke info@baktisuci.com.my