Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Indah Water Konsortium Sdn Bhd - "MECHANICAL SCREEN" Service


Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK), syarikat pembetungan nasional, milik Menteri Kewangan Diperbadankan, adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pembetungan, mengendali dan menyelenggarakan sistem pembetungan awam di Malaysia.

 

IWK mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :


No. Tender

IWK/OMD/UKL-KLR348


 

Tajuk Kerja

CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN "MECHANICAL SCREEN" DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN INDAH WATER

KONSORTIUM SDN BHD (NO. ASET: KLR 348) DI RSTP PANTAI 1, KUALA LUMPUR.


Syarat Pendaftaran

CIDB Gred G3/G4/G5 CE19 / CE21 / M15/M19/M20 Dan SPAN C dan SPAN D


Bayaran Dokumen Tender

Tiada


 

Lawatan Tapak (TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN)

 

23 Februari 2021 (Selasa) Jam : 10.00 Pagi

 

Petender diminta berkumpul di Pejabat Unit Kuala Lumpur,

Jalan Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur.


 

Dokumen Tender

 

Hanya petender yang berjaya hadir ke Sesi Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibekalkan dengan 'Dokumen Tender


Tarikh Tutup

5 Mac 2021 (Jumaat)

Jam: 12.00 Tengah Hari


Kotak Tender

C


Tiada sebarang bayaran Dokumen Tender dikenakan.

 

Tender ini akan menguna kaedah tender terbuka.

 

Bagi tujuan di atas, sila bawa bersama SIJIL PENDAFTARAN ASAL CIDB DAN SPAN yang masih sah tempoh pendaftaran serta satu salinan pendua sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat semasa menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak. Dokumen Tender akan diberikan kepada wakil-wakil kontraktor yang layak sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL SIJIL-SIJIL BERKENAAN DAN SURAT WAKIL KUASA.

 

 

Petender dikehendaki menyediakan kenderaan sendiri semasa menghadiri lawatan tapak. Sila hubungi pegawai IWK berikut untuk segala urusan berkaitan dengan lawatan tapak serta taklimat tender:

 

Pegawai : Encik Yong Hong Sin (011 10598937) / Encik Amir Nazri (012 4739695)

 

Dokumen Tender yang telah dilengkapi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup, bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri "Nombor Tender dan Tajuk Kerja" dan dimasukkan ke dalam kotak Tender C sebelum atau pada tarikh tutup jam 12.00 tengah hari di alamat berikut:

 

 

INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)

Aras G, No.44, Jalan Dungun,

Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

 

Tawaran yang lewat diterima dari tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

 

Pihak IWK tidak terikat untuk menerima tawaran paling rendah, sebarang tender atau mengemukakan sebab-sebab tender tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini.