Asklegal

Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia - ADDRESSING BASE EROSION & PROFIT SHIFTING (BEPS) 2.0, SHADOW ECONOMY & ORGANISATIONAL ENABLEMENT


   

KENYATAAN TAWARAN TENDER 2021 Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/perkhidmatan berikut:


 

MAKLUMAT TENDER


NO. TENDER

TENDER LHDNM BIL.8/2021

 

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

KAJIAN ADDRESSING BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) 2.0, SHADOW ECONOMY AND ORGANISATIONAL ENABLEMENT UNTUK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

 


 

KELAS PENDAFTARAN KKM

Kod Bidang : 340402 (Kajian Percukaian)


 

HARGA DOKUMEN

RM500.00


 

TARIKH DAN WAKTU TUTUP

4 Mac 2021 (Khamis)   12.00 tengah hari

       


 

TAKLIMAT

Penerangan berkaitan tender ini boleh dirujuk melalui folder tender document yang boleh diakses dalam laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/LHDNM


 

i) Petender perlu berdaftar secara atas talian (online) sebagai pembekal dengan pihak LHDNM untuk menyertai tender ini dengan melayari laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/ LHDNM

ii) Dokumen Tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta hanya boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 8 Februari 2021 (Isnin).Bayaran bagi Dokumen Tender tidak akan dikembalikan.

iii) Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa Fi Perkhidmatan sebanyak 0.75% bagi transaksi yang dijana melalui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat yang dilantik tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00

iv) Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my dan portal myprocurement kerajaan http://myprocurement treasury.gov.my

V) Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 4 Mac 2021 (Khamis). Jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

vi) Penjelasan lanjut mengenai tender ini hendaklah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

Dokumen Tender:

Encik Nasutiun bin Mahmood nasutiun@hasil.gov.my 03-83138888 samb. 20506

Puan Ema Natasha binti Ramli emanatasha@hasil.gov.my 03-83138888 samb. 20526

 

 

Bantuan Teknikal ePerolehan: eperolehanlhdnm@hasil.gov.my 019 429 7943/011 2650 5965