Asklegal

Tender | Supply Tender | Construction Tender | Services Tender | Design

JKP Sdn. Bhd. - Existing Sewage Treatment Plant Works


Tender adalah dipelawa seperti yang berikut:


Tajuk/Butiran Tender

Cadangan Merekabentuk,Menaiktaraf, Membekal,Membina Dan Menyiapkan Kerja-Kerja Loji Rawatan Kumbahan Sediada (Dari 6500  P.E. Ke 13000 P.E.) Di Loji SPI 472 Dan Kerja-Kerja Berkaitan  Di Taman Ilmu, Nibong Tebal, Daerah Seberang Perai Selatan,Pulau Pinang. Untuk Tetuan JKP Sdn Bhd. 

 JKP/SPS/TAMANILMU/STP/2020-001 ®


Kelayakan Tender

a. CIDB di bawah Gred Kerja G6 & G7

b. Mempunyai Sijil SPKK.

c. Pengkhususan Dalam Bidang CE38, B04 & B27. 

d. Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera Yang  Dikeluarkan Oleh PKK (jika ada).

e. Mempunyai Sijil Pengiktirafan Kontraktor Suruhanjaya Perkhidmatan Air (S.P.A.N.).


 Harga Kesungguhan (Earnest Money) 

RM3,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga  Ribu Sahaja)


Tarikh Tutup

04hb. Februari, 2021  Tender yang  diterima selepas 12:00 Tengahari tidak akan dipertimbangkan

 


 

 

2. Dokumen tender boleh didapati di:

JKP Sdn. Bhd.

No. 128, Tingkat 14,

Menara JKP, Jalan Macalister,

10400 Pulau Pinang.

 

pada waktu berikut :

Isnin - Khamis : 

9 pg hingga 1 ptg 

2 ptg hingga 4 ptg 

 

Jumaat

: 9 pg hingga 12 tghari 

3 ptg hingga 4 ptg 

 

3.Dokumen Meja Tender boleh disemak di Pejabat JKPSB semasa waktu pejabat dari 15hb. Januari, 2021 (bermula pukul 3 petang) hingga 03hb. Februari, 2021. 

4. Petender yang berminat DIGALAKKAN menghadiri lawatan tapak pada 15hb. Januari, 2021 (Jumaat) Jam 10 pagi.

5.Petender mesti membawa surat PENDAFTARAN ASAL (ORIGINAL) CIDB, SPKK, Sijil Pengiktirafan Kontraktor Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (S.P.A.N.) dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera (jika ada) yang masih dalam tempoh sahlaku serta sesalinan untuk simpanan Pejabat JKP Sdn. Bhd. bagi mendapatkan Dokumen Tender. 

6. Bayaran pembelian dokumen tender tidak akan dikembalikan dan hendaklah dibuat dalam bentuk Money Order/Postal Order atau Bank Deraf berpalang atas nama "JKP Sdn. Bhd." 

7.Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Pejabat JKP Sdn. Bhd. pada tarikh dan waktu yang dinyatakan dalam jadual. 

8. Semasa mengembalikan Dokumen Tender, petender dikehendaki mengemukakan Wang Kesungguhan (Earnest Money) sebanyak RM3,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ribu Sahaja) dalam bentuk Money Order/ Postal Order atau Bank Deraf berpalang atas nama “ JKP Sdn. Bhd.” Bayaran Wang Kesungguhan (Earnest Money) hanya akan dikembalikan kepada petender bona-fide yang gagal setelah pentender mengembalikan Dokumen Tender serta mematuhi syarat-syarat tender. 

9.Pihak JKP Sdn. Bhd. tidak terikat untuk menerima tawaran tender terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa - apa sebab sesuatu tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.