Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Majlis Bandaraya Pulau Pinang - 2 Years Services Of Uniforms


1. Tender adalah dipelawa daripada pembekal pembekal yang berdaftar di Pulau Pinang dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang berkenaan yang dimiliki sepenuhnya oleh rakyat Malaysia dan masih dibenarkan untuk menyertai tender seperti berikut:


TAJUK
Menjahit Dan Membekal Pakaian Seragam Majlis Bandaraya Pulau Pinang Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (2021-2022) KELAYAKAN
 KKM: 020801 atau 020899 atau  222401 


Harga Dokumen : RM50.00 senaskah 


Tarikh Tutup: 7.12.2020 (Isnin),Jam 12.00 tengahari 


2. Syarikat perlu berdaftar dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui laman web ep.penang.gov.my untuk membeli dokumen secara sah bagi menyertai tender. Dokumen Tender hanya dijual secara on-line' melalui laman web tersebut dan perlu dibeli serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing sebagai pengesahan pembelian. 

3. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender yang terletak di Ruang Legar Bilik Minda MBPP, Tingkat 4, KOMTAR, Pulau Pinang sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang berkenaan. Pertimbangan tidak akan diberi kepada tender yang lewat diterima.

4. Maklumat lanjut mengenai tender di atas boleh diperolehi melalui laman web ep.penang.gov.my atau http://www.mbpp.gov.my.