Asklegal

Tender | Supply Tender | Vehicle Tender | Delivery Tender | Services

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn.Bhd - Suppy & Delivery Of Vehicles


Tender adalah dipelawa daripada pembekal dengan pendaftaran masing-masing yang masih laku selama 90 hari dari tarikh tutup Tender bagi pembekalan berikut:


Bil. 1  No.Tender
TENDER/ CA/40/20


Tajuk Tender
1. SUPPLY & DELIVERY SIX (6) UNITS TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4E AT 4X4 TO PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD  (RE-CALL)

Bidang Pendaftaran & Syarat kelayakan
• Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Maklumat  Perniagaan / Korporat dan 
• Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod 
110103: Kereta atau
110199 : Pembuat 

Harga & Tarikh Dokumen Tender Dijual (RM)
100.00 (Dari 16/11/2020 hingga 4/12/2020)


Tarikh Tutup (Sebelum Jam 12.00 Tengah Hari)
9/12/2020 (Rabu)Bil. 2  No.Tender
TENDER/ CA/41/20

Tajuk Tender
SUPPLY & DELIVERY TWO (2) UNITS TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4E AT 4X4 TO PERBADANAN BEKALAN AIR  PULAU PINANG SDN. BHD. (RE-CALL)

Bidang Pendaftaran & Syarat kelayakan
• Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Maklumat  Perniagaan / Korporat dan 
• Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod 
110103: Kereta atau
110199 : Pembuat 

Harga & Tarikh Dokumen Tender Dijual (RM)
100.00 (Dari 16/11/2020 hingga 4/12/2020)


Tarikh Tutup (Sebelum Jam 12.00 Tengah Hari)
9/12/2020 (Rabu)


Naskah Meja Tender akan dipamerkan mulai 16/11/2020. Naskah Meja Tender ini akan dipamerkan pada waktu pejabat (9.00 pagi -12.30 tengah hari) di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd, L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, Komtar, Pulau Pinang.
Dokumen Tender akan mula dijual 16/11/2020 pada waktu pejabat di (9.00 pagi -12.30 tengah hari) di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd, L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Pulau Pinang
Harga setiap naskah lengkap Dokumen Tender adalah seperti tertera di atas dan bayaran harus dibuat dalam bentuk wang tunai atau bank deraf atas nama Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn.Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil kontraktor yang sah. Untuk maksud ini wakil kontraktor hendaklah hadir dengan membawa salinan ASAL Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), dengan masing-masing satu salinan fotostatnya untuk simpanan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn.Bhd.
Dokumen Tender hendaklah dihantar melalui sampul surat yang dimeteri dan ditandakan dengan tajuk Tender di sudut sebelah kiri dan dialamatkan kepada:

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD. 
L4, ICT, FASA 1B, TINGKAT 4, 
KOMPEKS TUN ABDUL RAZAK, JALAN PENANG 10000 PULAU PINANG


dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Seksyen Pengurusan Kontrak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. L4, ICT, Fasa 18, Tingkat 4 Komtar, 10000 Pulau Pinang sebelumn 12.00 tengah hari. 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF