Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd - Service Of (LIQUID ALUMINIUM SULPHATE)


Tenders are invited from contractors / suppliers with their respective registrations still valid for 90 days from the closing date of the Tender for the following works / supplies:


Bil 3  No.Kontrak
TENDER/CA/37/20

Tajuk Tender
PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN KIMIA PENGRAWATAN AIR (LIQUID ALUMINIUM SULPHATE) UNTUK PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD. BAGI TEMPOH 24 BULAN


Bil 4  No.Kontrak
TENDER/CA/38/20

Tajuk Tender
PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN KIMIA PENGRAWATAN AIR (LIQUID ALUMINIUM SULPHATE) UNTUK PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD. BAGI TEMPOH 24 BULAN


Bidang Pendaftaran & Syarat Kelayakan
• Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Maklumat Perniagaan/ Korporat dan
• Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod 060103: Kimia Pemprosesan Air dan
• SIRIM/IKRAM dan 
• Sijil Halal (dikeluarkan oleh JAKIM dan Agensi yang diiktiraf) dan
• Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) (Kelulusan Produk)

Harga & Tarikh Dokumen Tender Dijual (RM)
100.00 (Dari 11/11/2020 hingga 02/12/2020)

Tarikh, Masa & Tempat Lawatan Tapak (WAJIB)
-
Tarikh Tutup Sebelum 12.00 Tengah Hari
08/12/2020 (Selasa)


Dokumen Tender Bil. (1)-(4) akan dipamerkan mulai 11/11/2020. Dokumen Tender Bil. (5) akan dipamerkan mulai 25/11/2020. Dokumen Tender akan dipamerkan pada waktu pejabat (9.00 pagi hingga 4.00 petang) di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.,L4, ICT, Phase 1B, Tingkat 4, KOMTAR, 10000 Pulau Pinang.


Harga setiap naskah Dokumen Tender adalah seperti tertera di atas dan bayaran harus dibuat dalam bentuk wang tunai atau bank deraf atas nama Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.


Dokumen Tender Bil. (1)-(4) akan dijual mulai 11/11/2020. Dokumen Tender Bil. (5) akan dijual selepas dari lawatan tapak. Waktu jualan adalah dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk maksud ini wakil kontraktor/pembekal hendaklah hadir dengan membawa salinan ASAL Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), SIRIMIKRAM, Sijil HALAL, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia (SPAN) dan CIDB dan SSM (Maklumat Pemilik Perniagaan), yang mana yang berkenaan, dengan masing-masing satu salinan fotostatnya untuk simpanan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.


Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dihantar melalui sampul surat yang dimeteri dan ditandakan dengan tajuk tender di sudut sebelah kiri dan dialamatkan kepada :-


KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF,

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD.

L4 ICT FASA 1B, TINGKAT 4, KOMTAR

10000 PULAU PINANG


dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., L4, ICT, Phase 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Pulau Pinang.

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF