Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Alor Setar - Proposed Upgrading of Drainage System and Related Works


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Majlis Bandaraya Alor Setar dan mempunyai Syl Perolehan Kerja kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:


Pejabat Yang Memanggil Tender
Bahagian Jalan , Lalulintas & Perparitan Jabatan Kejuruteraan Mailis Bandaraya
Alor SetarTajuk Projek
No. Tender : T/MBAS/JK BJP-01/2020
Cadangan Menaiktaraf Sistem Perparitan Serta Kerja-Keria Berkaitan Di Lorong Perak 5, Lorong Emas 3 Dan Lorong Emas 2, Kawasan  Perindustrian Mergong 2, Jalan Perak, Jalan Tunku Abdul Rahman Putra, Majlis Bandaraya Alor Setar, Kedah Darul Aman


Taraf/Jenis Syarikat
TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA)  
Pengkhususan Dipelawa kepada syarikat tempatan yang  100% milik  warganegara tempatan 


Syarat Pendaftaran
i. Gred G3, Kategori CE, Pengkhususan CED8 dan CE34 

II. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan 
iii. Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan BPKU


Tempat dan Tarikh Dokumen Dijual 
Bhg. Bekalan & Kontrak, Tingkat 8, Menara MBAS, Jalan Kolam Air, 05675 Alor Setar Kedah Darul Aman 
Tarikh Dokumen Dijual: 08 November 2020 (Ahad) Hingga 29 November
2020 (Ahad)Harga Dokumen & Bayaran Atas  Nama
Harga Dokumen RM100.00
Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Alor Setar


Tempat, Tarikh  & Waktu Tender Ditutup
Jabatan Kewangan,Majlis Bandaraya Alor Setar, Jalan Kolam Air, 05675 Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Tarikh Tutup Tender : 29 November 2020 (Ahad)
Waktu 12.00 tengahariLawatan tapak TIDAK DIWAJIBKAN. 
Taklimat Tender boleh diperolehi atau dilayani di taman Facebook rasmi Majlis Bandaraya Alor Setar 


1. Dokumen Meja Tender boleh disemak di Bahagian Bekalan & Kontrak, Tingkat 8, Menara MBAS, Jalan Kolam Air, 05675 Alor Setar Kedah Darul Aman, pada waktu pejabat bermula 08.11.2020 (Ahad) 

2. Bayaran dokumentender hendaklah dibuat dalam bentuk Tunai, Dral Bank atau Kiriman Wang di atas nama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Alor Setar di kaunter Bahagian Bekalan & Kontrak, MBAS (bayaran tidak akan dikembalikan) 


3. Kontraktor hendaklah kemukakan sijil asal pendaftaran dan salinan Sijl untuk simpanan Majlis seperti berikut:
i)Sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB
ii) sijil asal Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB 
iii) Sijl asal Sijil Taraf Bumiputera oleh BPKU 

4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berlakeri serta ditulis No. Tender dan dimasukkan ke dalam peti tender di Jabatan Kewangan, Majlis Bandaraya Alor Setar, Jalan Kolam Air, 05675 Alor Setar, Kedah Darul Aman. 

5. Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakkan sosial oleh KKM dan MKN