Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Majlis Perbandaran Kulai - Landscape Related Works


 

PERINCIAN TENDER
NO TENDER : MPKu/T/36/2020 (MPKu)
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA- KERJA PENYELENGGARAAN PERABOT JALAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MPKu DAERAH KULAI

KELAS
G3

KEPALA
CE

SUB KEPALA
CE01  & CE21

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER
Harga Dokumen RM250.00 (Tidak Dikembalikan) 
Bentuk  Pembayaran Wang Tunai


PERINCIAN TENDER
NO TENDER : MPKu/T/37/2020 (MPKu)
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PADANG BOLA SEPAK STADIUM MAJLIS PERBANDARAN KULAI DAN PADANG BOLA SEPAK AWAM SEBELAH STADIUM BAGI TEMPOH 24 BULAN
KELAS
G3

KEPALA
CE

SUB KEPALA
CE21

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER
Harga Dokumen RM250.00 (Tidak Dikembalikan) 
Bentuk  Pembayaran Wang Tunai


PERINCIAN TENDER
NO TENDER : MPKu/T/38/2020 (MPKu)
CADANGAN KERJA-KERJA MENCANTAS DAN MENEBANG POKOK BAGI KAWASAN ZON 1 KULAI SELATAN, SEBAHAGIAN BANDAR PUTRA, SEBAHAGIAN BANDAR INDAHPURA SALENG, SENAI SEELONG, BANDAR PULAI JAYA, ULU CHOH DAN KANGKAR PULAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN
KELAS
G3

KEPALA
CE

SUB KEPALA
CE21


PEMBELIAN DOKUMEN TENDER
Harga Dokumen RM250.00 (Tidak Dikembalikan) 
Bentuk  Pembayaran Wang Tunai


NO TENDER : MPK/T/39/2020 (MPKu)
CADANGAN KERJA-KERJA MENCANTAS DAN MENEBANG POKOK BAGI KAWASAN ZON 2  KULAI UTARA, SEBAHAGIAN BANDAR PUTRA SEBAHAGIAN BANDAR INDAHPURA TAMAN SEKITAR JALAN KULAI KOTA TINGGI, KELAPA  SAWIT, SEDENAK, AYER BEMBAN DAN BUKIT BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN 

KELAS
G3

KEPALA
CE

SUB KEPALA
CE21

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER
Harga Dokumen RM250.00 (Tidak Dikembalikan) 
Bentuk  Pembayaran Wang Tunai

MAKLUMAT PENJUALAN 
TARIKH JUAL : 10  NOVEMBER 2020  (SELASA)  
TARIKH TUTUP : 30 NOVEMBER 2020 (ISNIN)  
Sebelum Jam 12.00 TengahariPERHATIAN 
1. Tender adalah dipelawa kepada kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) di bawah
tajuk berkaitan dan yang masih sah tempoh pendaftarannya.
 2 TAKLIMAT TENDER - TIADA
3. Untuk urusan pembelian dokumen tender, sila bawa bersama Sijil-sijil ASAL beserta (1) SALINAN
i.Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB Sul Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Tara Bumiputera (STB) oleh BPKU. 
ii.Sijil Pendaftaran Perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);
iii.Cop Syarikat
iv.Slp ASAL Kebenaran Khas dari CIDB (jika berkenaan) (RESIT TIDAK DITERIMA SEMASA SESI PEMBELIAN) 
v. HANYA PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang dibenarkan hadir bagi pembelian dokumen Tender TIDAK BOLEH DIWAKILKAN 
vi.Waktu Penjualan dokumen adalah sebagaimana berikut:Hari                                                Waktu Operasi Kaunter                           Waktu Rehat 
AHAD - RABU                 8.30 PAGI - 4.30 PETANG                                 1.00 - 2.00 Petang
KHAMIS                           8.30 PAGI - 3.00 PETANG 4 Petender diminta melengkapkan Senarai Semakan beserta tandatangan dan cop syarikat di muka pertama Dokumen Tender sebelum dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Segala kesulitan yang dihadapi sekiranya  gagal melengkapkan dokumen tender adalah dibawah tanggungan pihak petender sendiri.

5. PENYERAHAN TENDER
i.Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dilan dan dihantar dengan seran tangan ke alamat di bawah sebelum jam 12.00 tengahat pada tarikh tutup yang tersebut di atas Dokumen Tonder yang dihantar selepas dan tanah dan waktu yang dinyatakan tidak akan dilayan Petender hendak menanggung sendi segala perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan Tender ini.
Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender di:-
Aras 1. Bersebelahan Bilik Mesyuarat Jabatan Kewangan
Bangunan Lama MPKU
Sebelum Jarn 12.00 Tengahari

ii. Petender hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen berikut ketika pengembalian dokumen tender dan dimasukkan ke dalam sampul: 
- Set Dokumen Tawaran yang lengkap diisi harga setiap item di dalam Senarai Kuantiti dan jumlah harga tawaran di Ringkasan Tender 
- Dokumen sokongan mengandungi maklumat dan data-data syarikat berhubung dengan penyata kewangan 3 bulan terkini yang disahkan oleh Pegawai Bank, pengalaman kerja yang setaraf, kakitangan teknikal, logi, peralatan asas, dan prestasi kerja semasa petender. Petender dikehendaki mengemukakan Penyata Kewangan Syarikat 3 bulan Terkini Yang ASAL dan telah disahkan oleh pihak bank (Pengesahan Oleh Pegawai Bank mengandungi nama pegawai bank beserta No. I.D dan cop cawangan bank) semasa menghantar dokumen tender. Sekiranya maklumat yang dikehendaki tidak disertakan, tawaran pemborong dianggap TIDAK LAYAK untuk dipertimbangkan
- Salinan Penyata Kewangan HANYA DIBENARKAN untuk pembelian melebihi 1 dokumen tender. 
6. Sekiranya perlu, pihak syarikat boleh menuntut semula dokumen Tender beserta Profil Syarikat dalam tempoh 4 bulan selepas tarikh tutup jualan Tender. Jika tiada tuntutan dibuat dalam tempoh tersebut, dokumen Tender beserta Profil Syarikat akan dilupuskan. 
YANG DIPERTUA 
MAJLIS PERBANDARAN KULAI 
JALAN PEJABAT KERAJAAN,
81000 KULAI
TARIKH IKLAN: 3 NOVEMBER 2020 (SELASA)