Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia - Hardware Maintenance Services And Technical Support


Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/ perkhidmatan berikut:MAKLUMAT TENDERNO. TENDER
TENDER LHDNM BL41/2020BUTIR-BUTIR TAWARAN
PEROLEHAN PEMBAHARUAN TEMPOH JAMINAN SERTA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL UNTUK PROJEK BANTUAN SARA HIDUP BSH) DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA 


KELAS PENDAFTARAN KKM
Kod Bidang : 210102 


HARGA DOKUMEN
RM100.00


NO. TENDER
LHDNM BIL. 42/2020 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

PEMBAHARUAN TEMPOH JAMINAN DAN PENYENGGARAAN PRASARANA CLOUD FASA 1 SERTA PERKHIDMATAN KONFIGURASI  HOST INTEGRATION SERVER (HIS) DI  LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA


KELAS PENDAFTARAN KKM 
Kod Bidang 210102 dan 210103


HARGA DOKUMEN
RM100.00


TARIKH DAN WAKTU TUTUP
24 November  (Selasa)  12.00 Tengah Hari


TAKLIMAT
Penerangan berkaitan tender ini boleh dirujuk melalui folder tender  document yang boleh diakses dalam laman web Sistem e-Perolehan LHDWM (Tender Wizard)


i) Petender perlu berdaftar secara atas talian (online) sebagai pembekal dengan pihak LHDNM untuk menyertai tender ini dengan melayari laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/LHDNM 


ii) Dokumen tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta hanya boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 3 November 2020 (Selasa). Bayaran bagi dokumen tender tidak akan dikembalikan. 

iii) Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa Fi Perkhidmatan sebanyak 0.75% yang dijana melalui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat
yang dilantik, tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00 

iv) Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my dan portal myprocurement kerajaan http://myprocurement treasury.gov.my 

v) Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 
a) Tender LHDNM BIL.41/2020: 24 November 2020 (Selasa) 
b) Tender LHDNM BIL.42/2020: 24 November 2020 (Selasa) 
c) Tender LHDNM BIL.43/2020: 26 November 2020 (Khamis) 

Tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 


vi) Penjelasan lanjut mengenai tender ini hendaklah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

Dokumen Tender 
Razali Bin Yaacob - 03-83138888 samb. 20505 razaliyaacob@hasil.gov.my 
Siti Maryam Binti Elias - 03-83138888 samb. 21903 sitimaryam.e@hasil.gov.my 
Nurul Ayuni Binti Mohd Ariff - 03-83138888 samb. 20525 nurulayunighasil.gov.my 

Bantuan Teknikal ePerolehan - 011-26505965/019-4297943/ 019-2025613
eperolehanlhdnm@hasil.gov.my