Asklegal

Tender | Services

Universiti Teknologi Mara - IP TELEPHONY System Upgrades


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalani Perkhidmatan/kerja seperti berikut:-


 BUTIR-BUTIR TAWARAN
No Tender UITM/PER/T/3/44/20 
Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem IP Pejabat Bendahan TELEPHONY DI Universiti Teknologi Mara Jabatan Pengurusan Perolehan Aset (UITM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Unit Panggilan Tender & Sebut Harga Untuk Tempoh Tiga (3) TahunKelayakan Berdaftar Dengan Kementerian  Kewangan Malaysia (KKM) 
Kod Bidang 210102
Harga Dokumen RM 50.00 SenaskahTARIKH/MASA/TEMPAT
Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran :
Pejabat Bendahari Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset 
Unit Panggilan Tender & Sebut Harga 
Universiti Teknologi MARA 
40150 Shah Alam
Selangor 

Tarikh/Masa & Tempat  Taklimat Lawatan Tapak: 
26/10/2020 jam 10.00 Pagi
 

Tempat Taklimat/Lawatan Tapak:
Bilik Mesyuarat Utama Pembangunan Pejabat Pembangunan Infrastruktur
Dan Infostruktur (PPII)
UiTM Shah Alam Selangor Darul Ehsan


 Tarikh Tutup Tawaran : 23/11/2020 Jam 12.00 tengahari


1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulal 20/10/2020. 
2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran 
3. Hanya Penama di dalam Perakuan Pendaftaran KKM sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak torsobut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawal selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut :


I Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak 
II Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini 
III Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan 

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunal/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM. 

6. Petender-petender dikehendaki membawa Salinan Sijil Pendaftaran KKM dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) dalam bidang/gred seperti diatas semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut. 

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan. 

8. Tawaran ditutup pada Tarikh & Masa yang di nyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan