Asklegal

Tender | Services

Majlis Perbandaran Kulai - Road Works Related


PERINCIAN TENDER
NO TENDER : MPKu/T/35/2020 (MPku)
KERJA KERJA MEMBAIK PULIH LALUAN PEJALAN KAKI, KERB JALAN, RAILING DAN TULISAN BERLAMPU DI HADAPAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN KULAI DAN GERAI MPKu SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN


KELAS
G3
KEPALA
CE
SUB KEPALA
CE21


PEMBELIAN DOKUMEN TENDER
 Harga Dokumen RM250.00 (Tidak Dikembalikan)
Bentuk Pembayaran Wang Tunai


MAKLUMAT PENJUALAN 
TARIKH JUAL: 22 OKTOBER 2020 (KHAMIS)
TARIKH TUTUP : 11 NOVEMBER 2020
(RABU) Sebelum Jam 12.00 Tengah hari


PERHATIAN
1.Tender adalah dipelawa kepada kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang herkaitan serta bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan
(BPKU) di bawah tajuk berkaitan dan yang masih sah tempoh pendaftarannya. 
2. TAKLIMAT TENDER - TIADA 
3. Untuk urusan pembelian dokumen tender, sila bawa bersama Sijil-sijil ASAL beserta (1) SALINAN :
I. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Taraf Bumiputera (STB) oleh BPKU,
ii.Sijil Pendaftaran Peniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); 
iii. Sijil Pendaftaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) (Jika berkaitan);
Iv. Cop Syarikat, 
v. Slip ASAL Kebenaran Khas dari CIDB (jika berkenaan) (RESIT TIDAK DITERIMA SEMASA SESI PEMBELIAN) 
VI. HANYA PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang dibenarkan hadir bagi pembelian dokumen Tender. TIDAK BOLEH DIWAKILKAN 
vii. Waktu Penjualan dokumen adalah sebagaimana berikut: 
Hari                                       Waktu Operasi Kaunter                     Waktu Rehat 
AHAD - RABU                    8.30 PAGI - 4.30 PETANG              1.00 - 2.00 Petang
 KHAMIS                             8.30 PAGI -3.00 PETANG 


4. Palender diminta melengkapkan Senarai Semakan beserta tandatangan dan cop syarikat di muka pertama Dokumen Tender sebelum dimasukkan ke dalam peti Tawaran. Segala kesulitan yang dihadapi sekiranya gagal melengkapkan dokumen tender adalah dibawah tanggungan pihak petender sendiri 
5. PENYERAHAN TENDER 
I. Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dilakri dan dihantar dengan serahan tangan ke alamat di bawah sebelum jam 12.00 tengahan pada tarikh tutup yang tersebut di atas. Dokumen Tender yang dihantar selepas dari tarikh dan waktu yang dinyatakan tidak akan dilayan. Petender hendaklah menanggung sendiri segala perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan Tender ini.


Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender di :Aras 1, Bersebelahan Bilik Mesyuarat Jabatan Kewangan, Bangunan Lama MPKu.
Sebelum Jam 12.00 Tengah hari 

ii.Petender hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen berikut ketika pengembalian dokumen tender dan dimasukkan ke dalam sampul:
Set Dokumen Tawaran yang lengkap diisi harga setiap item di dalam Senarai Kuantiti dan jumlah harga tawaran di Ringkasan Tender 
Dokumen sokongan mengandungi maklumat dan data-data syarikat berhubung dengan penyata kewangan 3 bulan terkini yang disahkan oleh Pegawai Bank, pengalaman kerja yang setaraf, kakitangan teknikal, logi, peralatan asas, dan prestasi kerja semasa petender. Petender dikehendaki mengemukakan Penyata Kewangan Syarikat 3 bulan Terkini Yang ASAL dan telah disahkan oleh pihak bank (Pengesahan Oleh Pegawai Bank mengandungi nama pegawai bank beserta No.1D dan cop cawangan bank) semasa menghantar dokumen tender. Sekiranya maklumat yang dikehendaki tidak disertakan, tawaran pemborong dianggap TIDAK LAYAK untuk dipertimbangkan.
Salinan Penyata Kewangan HANYA DIBENARKAN untuk pembelian melebihi 1 dokumen tender. 

6.Sekiranya perlu, pihak syarikat boleh menuntut semula dokumen Tender beserta Profil Syarikat dalam tempoh 4 bulan selepas tarikh tutup jualan Tender. Jika tiada tuntutan dibuat dalam tempoh tersebut, dokumen Tender beserta Profil Syankat akan dilupuskan
YANG DIPERTUA 
MAJLIS PERBANDARAN KULAI 
JALAN PEJABAT KERAJAAN, 81000 KULAI 
TARIKH IKLAN: 15 OKTOBER 2020 (KHAMIS)