Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Minyak Sawit - Gas Equipment Related Services


Tender adalah dipelawa dari syarikat - syarikat yang berpengalaman dan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) bagi perkara-perkara berikut :


BIL.1
 NOMBOR DAN TAJUK TENDER 
NO. TENDER MPOB (T/B) 39/20 
MEMBEKAL, MENGHANTARSERAH,MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN GAS CHROMATOGRAPHY WITH MASS SPECTROMETRY (GC-MS) DAN AUTOMATED 3-MCPDE AND GE QUANTIFICATION WORKFLOW SYSTEM  KEPADA: 
PAKEJ A: BAHAGIAN PEMBANGUNAN PRODUK DAN KHIDMAT NASIHAT (PDAS).IBU PEJABAT MPOB DAN 
PAKEJ B: MPOB / UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS), KUCHING SARAWAK 


HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL 
RM 50.00 Senaskah  (tidak akan dikembalikan) 
Seksyen Pengurusan Perolehan, Aras 4, Unit Kewangan & Perolehan. 
Ibu Pejabat MPOB No. 6, Persiaran  Institusi, 
Bandar Baru Bangi,  43000 Kajang, 
Selangor. 
Tel: 603-8769 4400 


SYARAT PENDAFTARAN
Kod Bidang MOF:  060501 Peralatan Makmal dan Aksesori


PEGAWAI UNTUK  DIHUBUNGI 
Pegawai Bertanggungjawab: 
Pn. Raznim Arni   Abd Razak 
 03-8769 4973   atau emel : 
raznim@mpob.gov.my 


1. Dokumen tender berharga RM50.00 senaskhah boleh dibeli secara draf bank sahaja atas nama Lembaga  Minyak Sawit Malaysia mulai 15 Oktober 2020 (Khamis) sehingga 30 Oktober 2020 (Jumaat) pada hari bekerja dan waktu pejabat dari jam 9.30 pagi hingga jam 12.30 tengah hari dan dari jam 2.30 petang hingga 4.30 petang di alamat seperti jadual di atas. 

2. Hanya penama yang tercatat dalam sijil MOF sahaja dibenarkan membeli dokumen tender. Wakil syarikat adalah tidak dibenarkan. 
3. Salinan sijil seperti jadual di atas dan salinan Si Pendaftaran Bumiputera (jika ada) yang masih sah tempoh hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen tender. Sesalinan sijil yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan. 
4. Petender boleh menghubungi Pegawai Bertanggungjawab sepertimana dijadual di atas bagi mengetahuan lanjut spesifikasi tender yang berkenaan. 
5. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeleri serta ditulis nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan. Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Peralaran Instituni, Bandar Baru Bangi, 43 Kajang, Selangor. 
6. Tarikh tutup tender adalah pada 5 November 2020 (Khamte), tepat jam 12.00 tengah hart Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan 
Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat/ayarikat yang berpengalaman dalam butang yang berkaitan.