Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah - Lawn Mowing And Area Cleaning


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam ket kategori dan bidang pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja kerja berkaitan:-


BUTIR BUTIR TENDER

Kerja Kerja Perkhidmatan Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Kawasan Industri Di Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
T15/2020HARGA DOKUMEN TENDER
RM 50.00  (Tidak akan dikembalikan)TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL
Peti Tender Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Aras 3 Bangunan  Teknikal Graha Makmur No. 1, Jalan Tun Abdul Razak Ayer Keroh Hang  Tuah laya, 75450 Melaka

Isnin, 19 Oktober 2020 hingga Selasa, 09 November 2020 pada waktu pejabat.


SYARAT PENDAFTARAN
Syarikat yang  berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia di  bawah kod 221002 - Membersih Kawasan dan 221003  Mengangkat sampah


TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK 
Isnin, 
19 Oktober 2020  pada 9.30 pagi Berkumpuldi Dewan Taming Sari,MBMB

Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN


TARIKH TENDER DITUTUP
09 November 2020 pada jam 12.00 tengah hari 
Tender yang lewat diterima  tidak akan  dilayan Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perakuan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Stje Akuan Pendaftaran syarikat Kementerian yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak. Kontraktor / syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama. Naskah tender boleh disemak di kaunter Jabatan Kesihatan Persekitaran, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Aras 3, Bangunan Teknikal, Ghara Makmur, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka pada waktu pejabat bermula 19 Oktober 2020. Bayaran Dokumen Tawaran Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (bayaran ini tidak akan dikembalikan)


Kontraktor dikehendaki membawa Perakuan/Sijil Asal Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat kementerian Kewangan dan satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa mengambil dokumen tender Pihak tuan boleh melayari laman web MBMB di www.mbmb.gov.my untuk melihat kenyataan tender in
 

MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
Jabatan Kesihatan Persekitaran, Aras 3, Bangunan Teknikal, Ghara Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh
Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka