Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Getah Malaysia - Services Of Field Emission Microscope


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah yang masih dibenarkan membuat tender bagi perkhidmatan berikut:NO.TAWARAN
LGM/T/UPKS/5/2020BUTIR-BUTIR TAWARAN
TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN "SUPPLY, DELIVERY  INSTALLATION AND FULL COMMISSONING OF ONE (1)  UNIT OF FIELD EMISSION  SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (FESEM) TO UNIT PEMBANGUNAN KAEDAH UJIAN & STANDARD (UPKS) BKPT. LEMBAGA GETAH MALAYSIA, 47000, SUNGAI BULOH, SELANGOR  DARUL EHSAN


KOD BIDANG

Berdaftar dengan MOF: 060501 ATAU 060502TARIKH/MASA/TEMPAT TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN
 Taklimat
Tarikh: 21 Oktober 2020 (Rabu) 
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Makmal NMR, G-TACH.Stesen Penyelidikan RRIM, 
Lembaga Getah Malaysia,  47000 Sg. Buloh, Selangor 
Jualan 
Tarikh: 21 Oktober 2020 (selepas taklimat) - 6 November 2020 
Masa : 9.00 pagi - 4.30 petang
Tempat: Pejabat G-TACR,Stesen Penyelidikan RRIM, Lembaga Getah Malaysia, 47000 Sg. Buloh, Selangor


Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah DIWAJIBKANHanya penama yang tercatat di dalam sijil-sijil asal MOF, sijil taraf Bumiputra (jika bertaraf Bumiputra) sahaja yang digemarian untuk hadir ke sesi taklimat atau lawatan tapak. Syarikat-syarikat tidak boleh mewakilkan kakitangan selain dari pertama yang tercatat pada sijil. Syarikat-syarikat diwajibkan membawa bersama sijil pendaftaran MOF, sijil taraf Bumiputra dia bertaraf Bumiputra) Surat Akuan Pendaftaran Sales & Service Tax (SST) yang asal / salinan yang diperakui sah semasa taimat atau lawatan tapak.
Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM50.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh sahaja) senaskah yang tidak akan dikembalikan. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk (Bank Draf / Wang Pos) atas nama LEMBAGA GETAH MALAYSIA Wang Tunai / Cek tidak diterima.
Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat beriakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan sebelum atau pada 11 November 2020, jam 12.00 tengahari.

LEMBAGA GETAH MALAYSIA 
Unit Pentadbiran, Tingkat 15, Bangunan Getah Asli (Menara).
No. 148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.
(Peti No.1 & 2) 

Lembaga Getah Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kelewatan dokumen tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau memberi apa-apa sebab tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas seberang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.
http://www.lgm.gov.my