Asklegal

Tender | Construction Tender | Services

Perbadanan Labuan - Infrastructure Upgrade Works


Tender adalah dipelawa untuk kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi perolehan berikut:


TAJUK PROJEK DAN NO.TENDER
KERJA-KERJA NAIK TARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN REKREASI AWAM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DATARAN LABUAN, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
NO. TENDER: 
PL.(T).05.2020(JPK)


KELAS KEPALA DAN SUB-KEPALA
Berdaftar dengan 
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
Gred:G4
Kategori: CE21 DAN CE14  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL
Kaunter Bayaran,Tingkat Bawah, Blok B. Wisma Perbadanan
Labuan
19.10.2020 sehingga 10.11.2020  (semasa waktu pejabat)TEMPAT DAN TARIKH MELAPOR DIRI BAGI LAWATAN TAPAK
19.10.2020 (9.00 pagi) 
Melapor diri di Bilik Perdana Tingkat 11 Menara Perbadanan Labuan


HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA
RM 150.00 (Tunai/ Bank Draf / Wang Pos)  
Perbadanan Labuan   (Tidak dikembalikan)


 

TARIKH TENDER DITUTUP
11.11.2020  (Rabu)   Jam 12.00 Tengah hari 
Peti Tender No. 1
Tingkat 2 Blok A
Wisma Perbadanan Labuan


Taklimat tender dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Setiap Kontraktor dikehendaki mengamalkan penjarakan 1 meter dan pemakaian pelitup muka sepanjang taklimat diadakan. Dokumen tender tidak akan dijual kepada kontraktor yang tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak.

Hanya penama dalam sijil asal pendaftaran syarikat dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat / lawatan tapak tender. Kontraktor / Syarikat juga Hidak dibenarkan mewakilkan pegawai lain selain daripada penama di dalam sijil. Oleh itu syarikat perlu membawa bersama sijil asal dan pengenalan diri semasa menghadiri taklimat / lawatan tapak. (Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013)

Masa Penjualan Dokumen: 
Isnin - Khamis (8.00 pagi - 1.00 petang)/ (2.00 petang - 4.00 petang)
Jumaat :(8.00 pagi - 11.00 pagi)/(2.00 petang - 4.00 petang) 

Dokumen Meja Tender boleh disemak di Jabatan Pembangunan dan Kejuruteraan semasa waktu pejabat Bagi tujuan pembelian  dokumen tender Kontraktor dikehendaki mengemukakan Sijil Pendaftaran ASAL yang masih tujuan pembelian dokumen tender Kontraktor del cah tempohnya. Salinan-salinan Perakuan dan / atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh Pejabat yang mengeluarkannya.
Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan bertanda dengan lelas di penjuru atas sebelah kiri No. Tender dan tajuk Kerja dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
PERBADANAN LABUAN 
JABATAN KEWANGAN, BLOK A, TINGKAT 2
WISMA PERBADANAN LABUAN


KENYATAAN INI JUGA TERDAPAT DI LAMAN WEB PERBADANAN LABUAN DI ALAMAT www.pl.gov.my