Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

KWAP - Security ServicesKumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) mempelawa syarikat yang berdaftar di Malaysia untuk menyertai tender berikut: 
RUJ.TENDER
KWAP/01/123/20/10


BUTIR-BUTIR TAWARAN
Cadangan untuk  Membekal Perkhidmatan  kawalan Keselamatan Pejabat di Menara Integra untuk Dua (2) Tahun Pertama dengan pilihan untuk Dilanjutkan Selama Dua (2) Tahun


KELAYAKAN  TENDER
1) mesti berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia ( kategori kod 210801):
2) berkelayakan dan berpengalaman   dalam kerja-kerja Kawalan keselamatan pejabat dengan  sekurang-kurangnya lima (5) bangunan komersial dalam portfolio semasa;
3) memiliki keupayaan teknikal & Kewangan;dan 
4) mempunyai modal berbayar RM200,000 dan ke atas. 


BUTIR-BUTIR TAKLIMAT (DIWAJIBKAN)
Tarikh :  21 Oktober 2020  (Rabu) 10:00 pagi 
Tempat: Taklimat dalam  talian


HARGA DOKUMEN 
 RM500.00 satu salinan  


TARIKH DAN WAKTU TUTUP 
 6 November 2020 (Jumaat) @ 4.00 petang 


Tarikh & Tempat Jualan dan Serahan Dokumen Tender
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)  
Jabatan Akaun & Perkhidmatan Pengurusan,
348, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
Tarikh dan Masa jualan
 21 Oktober 2020 sehingga 29 Oktober 2020
Isnin hingga Jumaat (Kecuali Cuti Umum)
8.30 pagi - 4.30 petang 
(Waktu Pejabat Sahaja) 


i. Butir-butir taklimat akan diberikan setelah Vendor berdaftar ke alamat emel ams.procurement@kwap.gov.my 
ii. Vendor dikehendaki mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat, Profil Syarikat dan dokumen-dokumen berkaitan dengan kriteria di atas semasa berurusan membeli Dokumen Tender melalui emel tersebut. 
iii. Bayaran hendaklah dibuat atas nama KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) dan bayaran bagi Dokumen Tender tidak akan dikembalikan. 
iv. Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran atau tawaran terendah. 
v. Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dihantar mengikut tarikh dan masa sebagaimana tertera di atas. Tawaran yang LEWAT DITERIMA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 
vi. Kenyataan Tawaran Tender ini juga dipapar di laman web kami di www.kwap.gov.my