Asklegal

Tender | Renovation

Yayasan Melaka - Renovation Works


YAYASAN MELAKA KENYATAAN TENDER
Tender adalah dipelawa di kalangan kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-

 TAJUK KERJA
Cadangan Ubahsuai Wisma Yayasan Melaka di atas Lot 925, Kawasan Bandar VII, Jalan Hang Tuah, Melaka. (bersebelah UTC Melaka)
Tender Bil. 1/2020SYARAT PENDAFTARAN /KOD BIDANG
Mempunyai  Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)

Kontraktor Bumiputera 
yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam:-
Gred: G5
Kategori: B 
Pengkhususah : B28 (Kerja Ubahsuai)


(TARIKH / MASA / TEMPAT) 
LAWAT TAPAK 
20 Oktober 2020  (Selasa) 10.30 pagi 
Wisma Yayasan Melaka ,Jalan  Hang Tuah, Melaka (sebelah  UTC Melaka)  


PENJUALAN DOKUMEN
22 Oktober 2020 (Khamis) hingga 28 Oktober 2020 (Rabu) 
 RM500.00 Draf Bank atas nama Pengurus Besar Yayasan Melaka  
Unit Projek Yayasan Melaka, Bangunan Jaya, Melaka MITC, Hang Tuah Jaya, Melaka


TENDER TUTUP
11 November 2020 (Rabu) 
12.00 Tengahari  (dokumen lewat tidak akan dipertimbangkan)  
Peti Tender,Yayasan Melaka ,Bangunan Yayasan Melaka,MITC, Hang Tuah Jaya,Melaka1. Bagi sesi lawatan tapak dan taklimat tender, pemilik/wakil syarikat di WAJIBkan menghadiri sesi taklimat tapak tender berkenaan manakala wakil syarikat yang hadir diWAJIBkan membawa surat wakil yang sah dan diberikuasa oleh pemilik syarikat

2. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada pemilik / wakil syarikat yang sah dan diberikuasa dengan membawa perakuan/sijil ASAL dan SALINAN Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK),Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera(STB).

3. Pemiliki wakil syarikat yang hadir lawatan tapak, pembelian dokumen tender dan urusan berkaitan hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dengan mematuhi Standard of Procedure (SOP) berikut: 
a) Sentiasa memakai pelitup muka (face mask); 
b) Menjalani pemeriksaan suhu badan semasa lawatan tapak 
c) Menggunakan sanitasi tangan (hand sanitiser).
d) penjarakan sosial sejauh 1 meter