Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

YP PLANTATION HOLDINGS SDN. BHD - Fertilizers Supplies


Tawaran adalah dipelawa daripada Pembekal-Pembekal yang berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender berikut:-No. Tender/Tajuk
YPPH/BAJA/01/2021
 Tender Membekal Baja ke LadangLadang Milik YP Plantation Holdings Sdn. Bhd. Bagi Tahun 2021


Tarikh Tutup Tender
22 Oktober 2020 (Khamis)


Syarat Kelayakan
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Kod - 070101 (Baja dan Nutrien Tumbuhan) atau Pembekal- Pembekal Baja berdaftar dengan YP Plantation Holdings Sdn. Bhd.2.Dokumen Tender boleh dibeli di YP Plantation Holdings Sdn Bhd pada waktu pejabat mulai 12 Oktober 2020 (Isnin). Dokumen Tender berharga RM200.00 senaskah boleh dibeli secara Online transaksi perbankan atas nama “YP PLANTATION HOLDINGS SDN. BHD." (Bayaran Ini Tidak Akan Dikembalikan).

3. Petender-petender yang berminat boleh menghubungi pegawai kami, di Unit Perladangan untuk bayaran 'online' dan maklumat tender:

YP PLANTATION HOLDINGS SDN. BHD. 
Tingkat 4. Kompleks Yayasan Pahang, Tanjung Lumpur
26060 Kuantan, Pahang Darul Makmur 
Tel : 09-5341100/5341064 
Fax : 09-534 1133

4.Penghantaran dokumen tender yang lengkap diisi bersama salinan SINI-Sijil Asal Pendaftaran hendaklah dihantar melalui E-mail sebelum atau pada jam 3.00 petang, 22 Oktober 2020 (Khamis) di alamat seperti di bawah.
ypphbaja2021@gmail.com TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN
TIDAK AKAN DITERIMA. 

5. YP Plantation Holdings Sdn. Bhd. tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tender atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tender. Semua perbelanjaan bersabit dengan tender ini adalah tanggungjawab kontraktor sendiri.