Asklegal

Tender | Property

Bakti Suci Holdings Sdn Bhd - REQUEST FOR PROPOSAL


1. Tender adalah dipelawa daripada PEMAJU PEMAJU HARTANAH yang berdaftar di Real Estate And Housing Developer's Association Malaysia (PEHDA) dibenarkan membuat tawaran bagi kerja kerja serta mempunyai syarat syarat seperti berikut:-


MEMPELAWA RAKAN PEMAJU HARTANAM BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAN PANGSAPURI 21 TINGKAT (RESIDENSI VILLA ROS), LOT 44697 (PN 96172), SEKSYEN 9, JALAN PADANG TEMBAK, BANDAR KAJANG, DAERAH HULU LANGAT 

CADANGAN USAHASAMA DENGAN MELAKSANAKAN AKTIVITI PRA KELAYAKAN (PRE-Q) & TAWARAN CADANGAN (REQUEST FOR PROPOSAL (AFP) KEPADA PEMAJU HARTANAH BERDAYA MAJU, BERPOTENSI DAN LAIN-LAIN YANG DICADANGKAN OLEH AHLI LEMBAGA PENGARAH, BSHSB ATAU CADANGAN PENJUALAN PROJEK PEMBANGUNAN TERMASUK TANAH KEPADA PEMAJU HARTANAH BERDAYA MAJU, BERPOTENSI DAN LAIN-LAIN YANG DICADANGKAN OLEH AHLI LEMBAGA PENGARAH, BSHSB 

 

2. Dokumen Pra-Kelayakan hanya akan dijual kepada Syarikat pada 15/10/2020 (Khamis) di tempat seperti berikut:

BAKTI SUCI HOLDINGS SDN BHD
Anggerik Hall DEPALMA HOTEL SHAH ALAM Jalan Nelayan 19/15, Seksyen 19,
Selangor Darul Ehsan

(No. Tel Pejabat : 03-5511 4560) talian untuk dihubungi
sekiranya terdapat sebarang pertanyaan. 

3. Sesi taklimat akan diadakan di DEPALMA HOTEL SHAH ALAM, Anggerik Hall, Jalan Nelayan 19/15, Seksyen 19, Selangor Darul Ehsan pada 15/10/2020 (Khamis)
jam 10.00pagi. 

4. Penender yang ingin memasuki tawaran di atas dikehendaki membayar harga dokumen (Tidak Dikembalikan) berjumlah RM 50.00 dalam bentuk Banker's Cheque/Bank Deraf bagi setiap set dokumen tawaran yang dibuat atas nama 'BAKTI SUCI HOLDINGS SDN BHD 

5. Dokumen Tawaran akan hanya dijual kepada Pemaju-Pemaju atau wakil-wakil Pemaju yang membawa surat PENDAFTARAN ASAL dari Real Estate And Housing Developer's Association Malaysia (REHDA) 

6.Penender mestilah menghantar Dokumen Pra-Kelayakan bersama 'Earnest Money' berjumlah RM 1,000,000.00 (Ringgit Malaysia : Satu Juta Sahaja) atas nama BAKTI SUCI HOLDINGS SDN. BHD. dan berpalang 'Account Payee Only Earnest Money mestilah dimasukkan didalam sampul surat dan dikepilkan pada muka hadapan Dokumen Pra-Kelayakan.