Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Seremban - Safety Security Service


Tender adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:


 

NO TENDER TAJUK FAIL RUJUKAN

 

NO TENDER

T0368/20

 

FAIL RUJUKAN

MPS/104/T(3)2019/BGN(1)

 

TAJUK

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI HARTA-HARTA MILIK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

 

 

Tender Yang Lewat Tidak akan Diterima

 


KELAYAKAN KONTRAKTOR /SYARIKAT 

 

 (TERBUKA)

 

220801 - Kawalan Keselamatan  (Perlu Lesen kon) 


TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

 DARI TARIKH

05 Okt 2020 (Isnin

 

HINGGA

26 Okt 2020 (Isnin)

 

HARGA DOKUMEN

RM 100.00

 

TEMPAT

JABATAN KEWANGAN WISMA MBS PERSIARAN FOREST HEIGHTS 1, JALAN SEREMBAN -TAMPIN, 70450 SEREMBAN

 

 

WAKTU URUSAN

Isnin - Khamis

 

08:00 pagi - 01:00 petang

02:00 petang - 04:00 petang 

 

Jumaat 

08:00 pagi - 12:15 tengahari 


TARIKH & MASA TENDER  DITUTUP 

 

TARIKH 

26 Okt 2020 (Isnin)

 

MASA 12:00 TENGAHARI 

 

Sesi Lawatan Tapak diwajibkan  seperti berikut: 

 

Tarikh :05 Okt 2020  (Isnin)  

Masa :09:00 Pagi 

Tempat: BILIK WARIS KLANA  DI HULU MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN 

 


2. Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Bandaraya Seremban dikehendaki berdaftar terlebih dahulu dengan kadar yang ditetapkan. Pembayaran bagi pembelian dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Tunai/Deraf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos atas nama Majlis Bandaraya Seremban dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Dokumen Tender hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia Asal berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil). 

 

3. Semua dokumen Tender mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Tender berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Datuk Bandar, WISMA MBS, PERSIARAN FOREST HEIGHTS 1, JALAN SEREMBAN-TAMPIN, 70450 SEREMBAN dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Wisma MBS, Persiaran Forest Heights 1. 

 

4. Majlis Bandaraya Seremban tidak terikat untuk menerima dokumen Tender yang terendah atau sebarang dokumen Tender. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen Tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka. 

 

5. Majlis Bandaraya Seremban berhak untuk membatalkan Tender syarikat yang terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-apa pakatan sepanjang proses Tender sehingga dokumen kontrak ditandatangani. 

 

6. Tidak mempunyai sebarang tunggakan (Cukai Taksiran/ Kompaun/Sewaan/ Semak Samun/ pelbagai tunggakan lain) dengan MBS. Sekiranya tunggakan ini dijelaskan sebelum atau dalam tempoh penjualan dokumen tender. kontraktor/ pembekal layak untuk menyertai Tender ini. 

 

7. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.

 

NOTIS JUGA BOLEH DILAYARI DI LAMAN WEB: www.mbs.gov.my