Asklegal

Tender | Services Tender | Design

KWSP - i-Akaun User Interface Redesign


 

Tander adalah dipelawa secara terbuka bagi perolehan seperti berikut:

 


NO RUJUKAN PELAWAAN

Doc 2620105475


 

KETERANGAN TENDER 

i-Akaun User Interface Redesign

 


KOD BIDANG

KKM-210103/210104/210108/222001/SSM, BORANG 24


TARIKH BUKA

01.10.2020


 

TARIKH TUTUP

22.10.2020


 

1. Tawaran Terder bersama maklumat lengkap pelawaan boleh diperoleh atas talian mulai 1.10.2020 (Khamis) sehingga 22.10.2020 (Khamis). Hanya pembekal yang berdaftar dengan sistem eProcurement KWSP (SAP Ariba - Arba Network)

boleh menyertai Tender ini. 

 

 

2. Bagi pembekal yang belum berdaftar dengan sistem eProcurement KWSP. pendaftaran boleh dibuat melalui pautan pendaftaran seperti berikut hotept supplier ariba.com/ad selfRegistration. Tuan/puan boleh menghubungi KWSP melalui emel procurement@ept.gov.my atau hubungi talian 03-26162005 untuk sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran 

 

 

3. Taklimat melalui aplikasi Zoom akan diadakan pada 7.10.2020 (Rabu), jam 10.00 pagi. Untuk tujuan ini, pembekal perlu membuat janji temu melalui emel akaun redesign@ept.gov.my sebelum 6.10.2020 (Selasa), jam 6.00 petang bagi mendapatkan akses Zoom. Kegagalan pembekal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan akan menyebabkan

penyertaan perolehan TERBATAL dengan sendirinya 

 

 

4. Modal berbayar pembekal bagi tender ini mestilah tidak kurang daripada RM210,000.00 

 

5. Tawaran dan dokumen perolehan yang telah lengkap dikunci masuk dan dilampirkan hendaklah dihantar melalui sistem e Procurement KWSP tidak lewat dari jam 12:00 tengah hari pada 22.10.2020 (Khamis). 

 

6. KWSP tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran Tender yang terendah dan tidak akan bertanggungjawab memberi sebarang alasan atas penolakan Tender dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender ini.