Asklegal

Tender | Renovation

Pegawai  Daerah  Kluang  - Road Repair & Renovation Works


 

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor kontrak yang berdaftar dengan lembaga Pembangunan Dan Usahawan (BPKU) dalam gred dan pengkhususan yang berkaitan dan masih bagi kerja berikut:


 

Butir-Butir Tawaran

1. Kerja-kerja membaikpulih jalan, menurap semula jalan, mengecat garisan jalan dan kerja-kerja berkaitan di Jalan 7/57 serta kerja-kerja membaiki Jalan Menuju Jambatan 'Approach To Bridge' dan menurap semula jalan, mengecat garisan jalan dan kerja-kerja berkaitan di Lima (5) Jambatan di Kg. Bukit Nyamuk, Simpang Renggam serta kerjakerja penyelenggaraan jalan, memperkukuh bahu jalan, mengecat garisan jalan serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Yazid, Kampung Seri Maju Jaya, Mukim Machap, Kluang.

 

PDKLG.Tender 2/2020


 

Butir-Butir Tawaran

2.Kerja-kerja membaikpulih jalan, menurap semula jalan, mengecat garisan jalan dan kerja-kerja berkaitan di Jalan Durian, Kg. Pinggir, Simpang Renggam.

 

PDKLG.Tender 3/2020

 


 

Harga Dokumen Tawaran

RM 200.00  

Setiap Tawaran 

-Bank Draf  

-Kiriman Wang  

Atas Nama  Pegawai  Daerah  Kluang 


Tempat Dan Tarikh Dokumen Dijual

Pejabat Daerah Kluang Tingkat 1, Jalan Pejabat Kerajaan,  86000 Kluang.

 

Diiklan:

29 September 2020. (Selasa)

 

 

Tarikh Dokumen Boleh Diperolehi: 

7 Oktober 2020 (Rabu)  Hingga 15 Oktober 2020 (Khamis) 

 

 

Waktu Urusniaga

Ahad - Rabu: 

 

8.00 pagi - 12.30 tgh

2.00 ptg - 4.15 ptg

 

Khamis 

8.00 pagi - 12.20 tgh


 

Syarat Pendaftaran

Berdaftar dengan CIDB  Memegang Perakuan  Pendaftaran Kontraktor  (PKK)

 

1.PDKLG.Tender 2/2020

 

Gred:G4

Kategori:CE

Pengkhususan: CE01 tau CE21

 

 

2.PDKLG.Tender 3/2020

 

Gred:G3

Kategori:CE

Pengkhususan: CE01 tau CE21

 

 

i.Memegang Sijil  Perolehan Kerja  Kerajaan (SPKK) yang masih sah tempoh  lakunya 

 

iii.Memegang Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (BPKU) yang matig sah Tempo Sahlakunya.


Tarikh Dan Tempat Lawatan Projek

 

4 Oktober 2020 (Ahad) Jam 9.00 pagi

 

Berkumpul di Pejabat Daerah Klueng,Tingkat 1,Jalan Pejabat Kerajaan,86000 Kluang.

 

Note:

 

lawatan tapak adalah wajib dan penama di dalam perakuan Pendaftaran Kontrak (PKK) SAHAJA yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi talimat tender


Tarikh Tender Ditutup

 

25 Oktober 2020 (Ahad)  Pada jam 12.00 tgh 

 

Tender yang leeway diterima tidak akan dilayan


Naskah meja tawaran boleh disemak di PEJABAT DAERAH KLUANG, TINGKAT 1, JALAN PEJABAT KERAJAAN, 86000 KLUANG, JOHOR pada waktu - waktu pejabat bermula 7 Oktober 2020 (Rabu). Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf atau Kiriman wang di atas nama PEGAWAI DAERAH KLUANG (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran  Asal dan Salinan bagi ketiga-tiga sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan CIDB Perolehan Kerja kerajaan (PKK), Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK) dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU), dan Cap Syarikat beserta alamat semasa taklimat/lawatan tapak serta proses membeli dokumen tender. Penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PKK) SAHAJA yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender.

 

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri dan dimasukkan ke dalam peti Tender di alamat:

 

PEJABAT DAERAH KLUANG, 

TINGKAT 1, JALAN PEJABAT KERAJAAN,

86000 KLUANG, JOHOR

 

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Pejabat Daerah Kluang di talian 07-7721903/04