Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia - Sanitary & Cleaning Services


 

Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal pembekal tempatan (keutamaan kepada Syarikat Bumiputera) yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/perkhidmatan berikut:

 


 

MAKLUMAT TENDER


NO.TENDER

TENDER LHDNM BIL. 35/2020 

 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 PERKHIDMATAN MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN MENYELENGGARA SELURUH KAWASAN SENI TAMAN  SERTA MENYELENGGARA SANITARY BIN BANGUNAN  WISMA HASIL KANGAR UNTUK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)


 

KELAS PENDAFTARAN KKM

 

Kod Bidang : 221001 (Pembersihan Bangunan Dan Pejabat)

Dan 221002 (Membersih Kawasan)

Dan 020403 (Bahan Pencuci dan Pembersihan)


 

TAKLIMAT (DIWAJIBKAN HADIR)

 

Tarikh : 1 Oktober 2020 (Khamis) Masa : 10.00 pagi 

 

Tempat: LHDNM, Dewan Sri Kayangan, Wisma Hasil Cawangan Kangar, Perlis


HARGA DOKUMEN

 RM100.00 


 

TARIKH DAN WAKTU TUTUP 

 

21 Oktober 2020 (Rabu)

 

12.00 Tengah Hari

 


 

1. Petender perlu berdaftar secara atas talian (online) sebagai pembekal dengan pihak LHDNM untuk menyertai tender ini dengan melayari laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/LHDNM 

 

 

2. Dokumen tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta hanya boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 1 Oktober 2020 (Khamis). Bayaran bagi dokumen tender tidak akan dikembalikan. 

 

 

3. Syarikat WAJIB MENGHADIRI TAKLIMAT TENDER. Hanya PENAMA DI SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) SAHAJA yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat. Petender hendaklah mengemukakan SALINAN FOTOSTAT Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah dan berkuat kuasa (tidak dikembalikan). 

 

 

4. Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa Fi Perkhidmatan sebanyak 0.75% bagi transaksi yang dijana melalui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat yang dilantik tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00. 

 

 

5. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my dan portal myprocument kerajaan http://myprocurement.treasury.gov.my 

 

6. Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 21 Oktober 2020 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 

 

 

7. Penjelasan lanjut hendaklah menghubungi talian berikut:

 

Dokumen Tender 

En. Nasutiun Bin Mahmood - nasutiun@hasil.gov.my 03-83138888 samb. 20506 

Pn. Zalina Binti Ismail - zalinaismail@hasil.gov.my 03-83138888 samb. 20522 

 

Bantuan Teknikal ePerolehan - eperolehanlhdnm@hasil.gov.my 019 429 7943/011 2650 5965