Asklegal

Tender | Services Tender | Design

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu - Solar Hybrid System Related Services


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

 


 

Pejabat Yang Memanggil Tawaran

 

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT)


 

Tajuk Projek

Cadangan  Merancang, Merekabentuk, Membina,  Menyiapkan, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Sistem Solar Hibrid Serta Kerja-Kerja

Berkaitan Dengannya Di Pulau Kapas, Daerah Marang,  Terengganu

 

 

(No. Tender:PMIN. TRTENDER 17/2020). 


Taraf/jenis Syarikat* 

 

Bumiputera T1


Gred, Kategori, Pengkhususan/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil /Kelas, Kepala & Kelayakan

 

 

CIDB GRED:  G5/G6/G7

 

Kategori :  B, CE & ME

 

Pengkhususan : B04, CE21, E04, E11 & E32 

 

 

Kelayakan : 

 

 

Mempunyai Kakitangan Teknikal Syarikat (Pensijilan Off-Grid Solar PV Designer and Installer Yang Di Iktiraf Badan Pensijilan Di Dalam Atau Luar Negara)

 


Tempat  Dan  Tarikh Dokumen Mula Dijual

 

Bahagian Pengurusan Kontrak PMINT, Tingkat 11, Menara  PMINT,  Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu 

 

 

28 September 2020  (Isnin) Hingga 12 Oktober  2020 (Isnin) 


 

Harga Dokumen Dan Bayaran Atas Nama

 

RM  350.00 

 

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu.

 


Tarikh  Dan Tempat Taklimat Tender

 

 

Taklimat tender dan lawatan tapak  diadakan di Stesen    Solar Hibrid, Pulau   Kapas, Daerah Menara  Marang,  Jalan Terengganu 

 

Tarikh :  28 September (Isnin)

 

 

Waktu Pendaftaran : Jam : 9.30-10.30pg  

 

 

Taklimat tender dan  lawatan tapak adalah  diwajibkan. 


Tempat,Tarikh Dan Wake Tender Tutup

 

 

Bahagian Pengurusan Kontrak Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu, Tingkat 11, Menara PMINT, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu 

 

12 November 2020 (Khamis) 

 

 

Jam : 12.00 Tengah Hari

 

 

 


Bagi sesi taklimat tender dan lawatan tapak yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat dalam sijil PPK dan SPKK yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/Syarikat tidak dibenarkan mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK dan SPKK. Pihak petender diwajibkan untuk memakai pelitup muka, amalan penjarakan fizikal, penggunaan cecair pembasmi kuman (hand sanitizer) dan mematuhi segala Prosedur Operasi Standard (SOP) Covid-19 sepanjang sesi ini berlangsung. 

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wa

ni. wakil kehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan), Sijil Off-Grid Solar PV Designer and Installer Yang Di Iktiraf Badan Pensijilan berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. 

 

* Jenis Syarikat Tempatan : 

T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan

A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan

ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara. 

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.