Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor - Interior Decoration Services


Tawaran adalah dipelawa kepada penyebut harga-penyebut harga yang masih dibenarkan membuat tawaran masa ini dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam kod bidang yang dibenarkan dan berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) untuk melaksanakan kerja seperti berikut:

 


BIL 

i) TAJUK PROJEK

TENDER/PADAT/UKP/1/2020 MEMBEKAL DAN MEMASANG HIASAN DALAMAN BAGI GALERI - GALERI DIMUZIUM SULTAN ALAM SHAH, SHAH ALAM


TARAF

BUMIPUTERA

 


 

GRED, KELAS  PENDAFTARAN

 

MOF KOD BIDANG 221305 DAN  221309 DAN  221401 SERTA  PERAKUAN UPEN 


 

 

HARGA DOKUMEN 

RM 180.00  (Wang pos) 


 

TARIKH TUTUP : 26 Oktober 2020 MASA TUTUP : 12.00 tengahari 


 

 

1. Dokumen Meja Tender boleh disemak bermula pada 28 September 2020 (ISNIN) pada waktu pejabat dan boleh menghubungi Pegawai Penguasa / Pegawai Projek untuk penjelasan yang lebih lanjut tentang maklumat dalam Dokumen Tender. 

 

 

2. Dokumen tender HANYA boleh diperolehi di Bahagian Khidmat Pengurusan Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor Tingkat 1, d/a Bangunan Muzium Sultan Alam, Persiaran Bandaraya, 40000 (pada waktu pejabat sahaja) seperti berikut: 

 


TARIKH 

5/10/2020


HARI

Isnin - Jumaat


MASA 

8.30 pagi - 12.30 tgh 

2.30 petang - 4.45 petang


 

3. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada penama yang dinamakan . Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa dokumen-dokumen asal KAD PENGENALAN, SIJIL PENDAFTARAN yang masih sah tempoh yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Sijil Taraf Bumiputera oleh PKK dan Sijil Akuan Pendaftaran Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) serta 1 salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. Salinan-salinan perakuan dan/atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya.SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT. 

 

 

4. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul yang berlakri dan ditulis disebelah kiri sampul jenis kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di:

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 

PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)

DIA BANGUNAN MUZIUM SULTAN ALAM SHAH

4000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN 

 

Pada atau sebelum 26/10/2020 jam 12.00 tengah hari. Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) tidak terikat menerima sebutharga yang terendah. 

 

TARIKH: 17/9/2020

 

Ketua Pegawai Eksekutif 

Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor

Selangor Darul Ehsan