Asklegal

Tender | Services

RISDA - Land Works Related


Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) mempelawa Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :-

 


NO. TENDER

7.0 10/2020


 

TAJUK KERJA

 CADANGAN  KERJA-KERJA TANAH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 11499, BLOCK 59, MUARA TUANG LAND DISTRICT, JALAN DATO' MUSA, 94300 KOTA SAMARAHAN, SARAWAK


SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

 

PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) OLEH CIDB 

 

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) OLEH CIDB 

 

BERDAFTAR DENGAN CIDB GRED G4, 

 

KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE36

 

ATAU

 

BERDAFTAR DENGAN UPKJ KELAS C: KEPALA III SUB-KEPALA I


 

LAWATAN   ТАРАК

 

Tarikh: 01/10/2020 (KHAMIS)

 

Jam 10.30 Pagi

 

KEHADIRAN DIWAJIBKAN

 

Petender diminta berkumpul di : 

 

Bilik Mesyuarat Pejabat RISDA Negeri

Sarawak, Lot 11499, Blok 59, Muara Tuang Land District, Jalan Datuk Mohd Musa,94300 Kota Samarahan, Sarawak

 

Tel : 082-450384 

Faks : 082-451178

 


HARGA  DOKUMEN  TENDER

 

RM 90.00


 

TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER

 

Mulai pada 22/10/2020 Sehingga 22/10/2020

 


TARIKH/WAKTU TUTUP/PEJABAT YANG MENGELUARKAN TENDER 

22/10/2020 

 

Tepat Jam 12.00 Tengahari

 

 Urusetia : 

 

Pejabat RISDA Negeri Sarawak, Lot 11499, Blok 59, Muara Tuang Land District, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan,Sarawak.

 

Tel: 082-450384 Faks : 082-451178


1.Bayaran dokumen tender hendaklah dalam bentuk Wang Tunai/Kiriman Wang Pos atau Deraf Bank atas nama "RISDA AKAUN BHG KEWANGAN". Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

 

Isnin hingga Khamis : Dari jam 9.00 pagi - 12.00 tengahari & 2.30 petang - 3.30 petting

Jumaat  : Dari jam 9.00 pagi - 11.45 tengahari & 3.00 petang - 3.30 petang

 

2.Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada kontraktor yang Sah saja. Satu kontraktor dibenarkan membeli hanya satu naskah dokumen tender sahaja . Untuk maksud ini, kontraktor wajib membawa SIJIL LAWAT TAPAK ASAL, SIJIL PENDAFTARAN ASAL CIDB DAN UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING NEGERI SARAWAK (UPKJ) yang masih sah tempoh pendaftaran serta DUA salinan pendua kedua-dua sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli dokumen tender. PERKHIDMATAN FOTOSTAT TIDAK DISEDIAKAN. Peringatan: Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) (1 orang sahaja) yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender penama dan mematuhi Prosedur Operasi Standard Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

 

 

 

3.Dokumen tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan jelas Nombor Tender dan Tajuk Kerja dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Unit Pentadbiran Dan Kejuruteraan Pejabat RISDA Negeri Sarawak, Lot 11499, Blok 59, Muara Tuang Land District, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. tidak lewat daripada 22/10/2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

 

 

4.RISDA tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran. Bukti pos tidak dianggap sebagai bukti penerimaan.

 

"PEMBERI & PENERIMA RASUAH ADALAH SALAH DI BAWAH AKTA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (AKTA 694)"