Asklegal

Tender | Services

SME Corp. Malaysia - Project DevelopmentTajuk Tender

 

Tender Bil.3/2020 Perkhidmatan Pembangunan Project MyAssist MSME


KOD BIDANG

210101 

210103

210104

210105

210106

210108

 

Nota: kod Bidang di atas merupakan kod bidang yang didaftarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia berkuatkuasa pada jun 2012.Sijil Pendaftaran syarikat dengan kod Bidang boleh dicetak terus daripada Portal Rasmi ePerolehan


SYARAT UTAMA PELAWAN

 

  • Pembekal berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan tempoh pendaftaran masih sah
  • Pembekal berdaftar dalam Kod Bidang yang dinyatakan

PERINGATAN TENDER

 

Tarikh Jualan Dokumen Tender:

25 September 2020 (Jumaat) sehingga 9 Oktober 2020 Jumaat)

 

 

Tarikh Tawaran  ditutup: 

16 Oktober 2020 (Jumaat)   12.00 tengah hari 

 

 

Taklimat Tender: 

25 September 2020 (Jumaat). 10.00 pagi Dewan Persada Aras 6. Blok B Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur


 

2.Dokumen Tender boleh diperolehi semasa waktu Pejabat di  Perbadanan Perusahaan kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia Bahagian Pengurusan Korporat, Aras 3, Blok BPlatinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur Bayaran bagi Dokumen Tonder hendaklah dalam bentuk Bank Dual yang dibuat atas nama Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp. Malaysia. Harga bagi satu (1) sel dokumen adalah RM50.00 Bayaran Dokumen Tender tidak akan dikembalikan

 

 

3.Petender yang berminat DIWAJIBKAN menghadir TAKLIMAT TENDER pada tarikh, masa dan alamat seperti di atas Sijil Kehadiran akan diberikan pada hari taklimat Sijil ini wajib dikemukakan bersama-sama Cadangan Tawaran Tawaran danpada Petender yang tidak hadir taklimat Tender dan gagal mengemukakan Sijil asal tidak akan dipertimbangkan.

 

 

4.Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender Perbadanan Perusahaan kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Bahagian Pengurusan Korporat, Aras 3, Blok B, Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. SME Corp. Malaysia berhak menolak dan tidak menerima keseluruhan tawaran yang diterima selepas daripada tarikh dan masa yang tetah ditetapkan.

 

 

5.Pihak SME Corp Malaysia tidak terikat untuk menerima semua tawaran atau sebahagiannya mana-mana tawaran yang terendah dan segala kos penyediaan tawaran hendaklah ditanggung oleh Petender

 

 

6.Wakil syarikat perlu mengemukakan salinan SM Pendaftaran yang masih sah tampahnya serta dikeluarkan Kementerian Kewangan Malaysia (Perbendaharaan) untuk semakan sebelum membeli satu Dokumen Tender sahaja.