Asklegal

Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - 'Air Unit' and 'Split Unit' Air Conditioning System Maintenance Services


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/Kerja seperti berikut:


 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

No. Tender: UiTM/PER/T/3/42/20

 

Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara Jenis 'Window Unit' Dan 'Split Unit' Di Seksyen Operasi Bangunan Premier, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah

Gred G3

Kategori ME

Pengkhususan M01

 

Harga Dokumen : RM 60.00 Senaskah


 

TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

Pejabat Bendahari  Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset Unit Panggilan Tender & Sebutharga Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan 

 

Tarikh Tutup Tawaran : 

13/10/2020 Jam 12.00 tengahari 


 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer dan dijual mulai 22/09/2020 dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM. 

 

 

2. Lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN sekiranya terdapat keperluan untuk lawatan tapak bagi mendapatkan maklumat lanjut, pihak syarikat boleh mengemukakan permohonan secara rasmi melalui emel kepada yusri079@uitm.edu.my (En. Mohd Yusri Bin Mohd Yusuff, No.Tel : 03-55442317) dalam tempoh iklan. 

 

 

3. Petender-petender dikehendaki membawa salinan Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) dalam gred seperti diatas semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut. 

 

 

4. Tawaran ditutup pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Tawaran Tender yang lewat diterima dari waktu tutup tidak akan dipertimbangkan.