Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Lembaga Getah Malaysia - Equipment Installation Related


 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah yang masih dibenarkan membuat tender bagi perkhidmatan berikut:

 


NO. TAWARAN

LGM/T/UPK/4/2020

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH PERALATAN ANALISIS BAU DAN UDARA  - AUTOMATED THERMAL DESORPTION (ATD) - GAS CHROMATOGRAPH / MASS SPECTROMETER (GC/MS) COUPLED WITH OLFACTORY DETECTION PORT (ODP) AND MANDATORY CIVIL WORK, ACCESSORIES AND CONSUMABLES' DI MAKMAL KAWALAN BAU, STESEN  PENYELIDIKAN RRIM, LEMBAGA GETAH MALAYSIA.,SG. BULOH, SELANGOR


 

KOD BIDANG

 Berdaftar dengan  MOF: 060501  ATAU 060502 


TARIKH / MASA / TEMPAT TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN

 

 

Taklimat 

Tarikh : 29 September 2020 (Selasa)

Masa : 11.00 pagi  

Tempat : Makmal Kawalan Bau, Unit Pemprosesan dan   Kelestarian (UPK), Stesen  Penyelidikan RRIM, Lembaga Getah Malaysia,  47000 Sg. Buloh,  Selangor

 

 

 

Jualan 

Tarikh :29 September 2020  (selepas taklimat) -  27 Oktober 2020 

Masa : 9.00 pagi - 4.30 petang 

Tempat : Pejabat BTK, Stesen Penyelidikan RRIM, Lembaga Getah Malaysia, 47000 Sg. Buloh, Selangor 

 


Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah DIWAJIBKAN


Hanya penama yang tercatat di dalam sijil-sijil asal MOF, sijil taraf Bumiputra (jika bertaraf Bumiputra) sahaja yang dibenarkan unt

untuk hadir ke sesi taklimat atau lawatan tapak. Syarikat-syarikat tidak boleh mewakilkan kakitangan selain dari penama yang tercatat pada sijil. Syarikat-syarikat diwajibkan membawa bersama sijil pendaftaran MOF, sijil taraf Bumiputra (jika bertaraf Bumiputra), Surat Akuan Pendaftaran Sales & Service Tax (SST) yang asal/ salinan yang diperakui sah semasa taklimat atau lawatan tapak.

 

Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM50.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh sahaja) senaskah yang tidak akan dikembalikan. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk (Bank Draf/Wang Pos) atas nama LEMBAGA GETAH MALAYSIA. Wang Tunai/Cek tidak diterima.

 

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan sebelum atau pada 30 Oktober 2020. Jam 12.00 tengah hari

 

LEMBAGA GETAH MALAYSIA

Unit Pentadbiran, Tingkat 15, Bangunan Getah Asll (Menara)

No. 148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur,

(Peti No. 3 & 4)

 

Lembaga Getah Malaysia tidak bertanggungiawab di atas kelewatan dokumen tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau memberi apa-apa sebab tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.