Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery

FELCRA Berhad - Supply & Delivery Services of Fertilizer (Bulk) & Ex-Buyer Warehouse


Tawaran Adalah Dipelawa kepada kontraktor Kontraktor Yang Berdaftar Dengan FELCRA Berhad, Mempunyai Kelayakan Yang Ditetapkan Dan Berpengalaman Bagi Menyertai Tawaran Seperti Berikut:

 


BUTIRAN TAWARAN

No. Tawaran: BPO 21/2020

 

Tajuk Tawaran: Membekal Dan Menghantar Bekalan Baja Tunggal Secara Pukal (Bulk) dan Ex-Buyer Warehouse Bagi LadangLadang Berhasil Kelapa Sawit Dan Getah, Estet (FELCRA Berhad Dan Joint Venture) DI FELCRA Berhad Semenanjung, Sarawak Dan Sabah Bagi Pusingan 1/2021.


 

KELAYAKAN

 

i) Kementerian Kewangan: 

Kod Bidang: 070101


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Tempat:

Bahagian Perolehan, Ibu Pejabat FELCRA Berhad, Aras 3A, Wisma FELCRA, Lot PT  4780, Jalan Rejang, Setapak Jaya, Kuala Lumpur

 

 

Tarikh: 22 September 2020 Hingga 6 Oktober 2020 

 

Masa: Waktu pejabat antara jam 9.30 pagi hingga 4.00 petang

 

Harga Dokumen: RM500.00 dalam bentuk Bank Draf atas nama FELCRA Berhad (Tidak dikembalikan)


TARIKH TAWARAN DITUTUP

 

6 Oktober 2020 (Selasa) Jam 12.00 Tengah hari (Peti Tender A


1. Petender hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan FELCRA Berhad, Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan serta masih sah tempoh untuk semakan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran. 

 

 

2. Dokumen tawaran yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta bertulis No. BPO berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender A sebelum tarikh tutup 6 Oktober 2020 (Selasa) jam 12.00 tengah hari di alamat:

 

 

Bahagian Perolehan, Ibu Pejabat FELCRA Berhad, Aras 3A, Wisma FELCRA, Lot PT 4780, Jalan Rejang,

Setapak Jaya, 53300 Kuala Lumpur

No. Tel : 03-4142 5272 

 

Kenyataan ini juga terdapat dalam laman web FELCRA Berhad: www.felcra.com.my 

 

3. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan waktu tutup akan ditolak dan rayuan tidak akan dipertimbangkan