Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU)  - Supply & Delivery of various Chemicals


 

1. Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor / pembekal yang berdaftar dengan agensi berikut serta masih dibenarkan untuk menyertai tawaran ini :


Tajuk Tawaran

Mengadakan Pekerja - Pekerja, Peralatan Dan Barang-Barang Bagi Kerja-Kerja Sambungan Tee Secara Kaedah 'Hot Tapping' Kepada Syarikat Air  Terengganu Sdn. Bhd. Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.


Syarat Kelayakan

 

LPIPM / CIDB (Berdaftar Di Negeri Terengganu)  Gred: G2 Kategori : CE  Pengkhususan : CE20 

 

 SPAN  C3 (Bekalan Air)

 

Harga  Dokumen & Bayaran  Atas Nama

 

 

RM 100.00 Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.  (Bank Draf/ Wang Pos /Kiriman Wang )

 


Tajuk Tawaran

 

Membekal Dan Menghantar Bahan Kimia Klorin Cecair (Liquid Chlorine) Ke Loji-Loji Rawatan Air Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.

 

 

Membekal Dan Menghantar Bahan  Kimia "Polyaluminium Chloride" (PAC) Ke Loji-Loji Rawatan Air Syarikat Air Terengganu

Sdn. Bhd.

 


Harga  Dokumen & Bayaran  Atas Nama

 

 

RM 300.00 Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.  (Bank Draf/ Wang Pos /Kiriman Wang )

 


Syarat Kelayakan

 

 

Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) 

 

Kod Bidang: 060103 (Bahan Kimia Memproses Air)

 


Tempat  & Tarikh Dokumen Mula Dijual

 

 

Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU) Bahagian  Projek & Ukur Bahan, Jalan Sultan Ismail,  20200  Kuala Terengganu 

 

 

21/09/2020 Hingga 04/10/2020 


Tempat Tarikh & Waktu Tawaran   Ditutup 

 

 

Syarikat Air Terengganu Sdn.Bhd. (SATU)  Bahagian Projek & Ukur Bahan , Jalan Sultan Ismail,  20200 Kuala

Terengganu 

 

11/10/2020 Jam 12.00  Tengahari  

 


1. Dokumen Meja Tender akan dipamer mulai 21 September 2020 Hingga 11 Oktober 2020

semasa waktu pejabat seperti :

 

 

Hari                             Waktu

Ahad hingga Rabu - 8.30 pagi hingga 1.00 petang

                                - 2.30 petang hingga 4.30 petang 

 

Khamis.                  - 9.00 pagi hingga 1.00 petang

                               - 2.30 petang hingga 4.00 petang 

 

 

 

2. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada kontraktor/pembekal atau wakil-wakilnya yang sah sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor/pembekal atau wakil-wakilnya hendaklah membawa sijil-sijil asal daripada Agensi yang berkaitan beserta SATU (1) salinan sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 

 

 

3 Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri (Tajuk Tender di atas sampul sebelah kiri) dan dimasukkan ke dalam peti tawaran di bahagian Projek & Ukur Bahan, Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU). Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu sebelum 12.00 tengahari.