Asklegal

Tender | Construction

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor - Proposed Earthworks And Infrastructure Facilities


KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia DIPM/CIDB) dalam Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan embuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:-

 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

Tajuk Projek : 

 

Cadangan Kerja Tanah Dan Kemudahan Infrastruktur Bagi 12 Lot Sesebuah (Lot Banglo) Di Jalan Gapi 20/10, Seksyen 2C, Antara Gapi, Bandar Sungai Chik, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan

 

No. Kontrak

PKNS/IP/AG-12LOT/KON-04/2019


SYARAT  PENDAFTARAN

 

CIDB : Gred G4

 

 

Kategori CE &  ME

 

 

Pengkhususan CE21 & E11


 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Bahagian Perolehan Tingkat 3, 

Kompleks PKNS Shah Alam, Persiaran Tasik,Shah Alam 

 

 

Pada:  25 SEPTEMBER 2020  HINGGA  9 OKTOBER 2020 

 

Jam: 9.00 Pagi - 4.00 Petang


TARIKH TENDER DITUTUP

 

16 OKTOBER 2020 

 

 

Jam  12.00 Tengahari 

 


1. Keutamaan diberikan sekiranya petender / syarikat memiliki pensijilan dan pengalaman kerja seperti yang disenaraikan di bawah :-

 

i)Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008) 

ii) Amalan kerja yang berkaitan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 18001:2007) 

iii) Pengurusan Alam Sekitar (ISO 14001:2004)

(Salinan sijil atau apa jua bukti hendaklah dikemukakan bersama dokumen tender / tawaran) 

 

 

2. LAWATAN TAPAK akan diadakan pada 24 SEPTEMBER 2020 (KHAMIS) jam 10.30 PAGI. Tempat berkumpul adalah di Bilik Mesyuarat Galeri Jualan Antara Gapi, Tingkat 1, No 5 & 7, Jalan Gapi 1A, Seksyen 1, Antara Gapi, 48200 Serendah, Hulu Selangor. Kehadiran adalah DIWAJIBKAN, hanya kontraktor yang hadir sahaja layak membeli tender. ** Wakil Syarikat perlulah dari kalangan yang berkelayakan seperti Pengurus Projek, Jurutera,Juruukur Bahan dan Yang Berkenaan. 

 

 

3. Bayaran Dokumen Tawaran adalah RM350.00 dan boleh dibuat dalam bentuk Tunai, Draf Bank atau Kiriman wang di atas nama PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (bayaran ini tidak akan dikembalikan). 

 

 

4. Naskah Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada waktu pejabat bermula 25 SEPTEMBER 2020. 

 

5. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada Syarikat atau wakil yang sah sahaja. Sekiranya pihak Syarikat ingin menghantar wakil, sila bawa bersama surat perwakilan kuasa. Syarikat dikehendaki membawa SURAT PERWAKILAN KUASA, DOKUMEN ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DARI LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), SIJIL PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA (PKK) serta

WAJIB membawa SATU SALINAN bagi setiap Sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 

 

 

6. Petender dinasihatkan untuk membaca dengan teliti Senarai Semak dan Perakuan Tender di dalamDokumen Tender dan memahami kehendak Dokumen Tender sebelum mengemukakan Dokumen Tender 

 

7. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-

 

 

BAHAGIAN PEROLEHAN 

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR 

TINGKAT 3, KOMPLEKS PKNS SHAH ALAM, PERSIARAN TASIK, 

40505 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

No. Tel: 03-5525 0300

http://etender.pkns.gov.my 

 

8.Tender yano diterima selepas tarikh dan waktu tutup tidak akan dilayan. Perbadanan tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran lain.