Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Renovation

Pejabat Daerah Tangkak - Road Repair Works


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut : 


Pejabat Yang Memanggil Tender 

 

PEJABAT DAERAH TANGKAK

 


Tajuk Projek

 

 (NO. TAWARAN KERJA 1) PDT(T)/07/2020 

 

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI KG. ORANG ASLI TANAH GEMBOH, TANGKAK


Jenis Pendaftaran & Taraf

 

Bumiputera T1


 

Kelas Kepala &  Sub Kerala

 

CIDB & GRED G4

 

KATEGORI CE

 

PENGKHUSUSAN CE 01 & CE 21


Tempat Dan Tarikh Dokumen  Tender Mulai Dijual, lawatan tapak

 

Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan

Pembangunan Fizikal, Tangkak

 

Pada : 28.09.2020

Hingga : 11.10.2020

 

 

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN 

PADA: 28.09.2020 

JAM : 10.30 PAGI

TEMPAT: PEJABAT DAERAH TANGKAK


 

Harga  Dokumen & Bayaran Wang Pos Atas Nama 

 

 

 RM200.00 Pejabat Daerah Tangkak 


 

Tempat, Tarikh &   Waktu Tender Tutup 

 

Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan

Pembangunan Fizikal, Jalan Dataran 2, 84900 Tangkak Johor

 

Tarikh : 18.10.2020

Jam : 12.00 Tengahari 


Waktu Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tender boleh disemak dan diperolehi adalah seperti berikut :-

 

 

Hari                                                     Waktu 

 

 

Ahad hingga Rabu          8.30 pagi - 12.30 tengah hari

                                        2.30 petang - 3.30 petang

 Khamis                         8.30 pagi - 12.30 tengah hari

 

 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk maksud itu wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa Surat Pendaftaran ASAL yang dikeluarkan oleh PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR, surat asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan dan surat Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. 

 

* Jenis Pendaftaran T1 - Syarikat 100% milik tempatan (Warganegara)

A1 Syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia dan sedangkan saham individu asing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah Pengurusan dan pekerja dianggotai 100% oleh warganegara 

T2 - Tidak berkenaan