Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Lembaga Minyak Sawit Malaysla - Supply Workers For Farm Research & Development


Tender adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berpengalaman dan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) bagi perkara-perkara berikut:


BIL. 1


 

NOMBOR, TAJUK TENDER DAN  HARGA DOKUMEN TENDER

 

NO.TENDER MPOB (T/P) 38/20

 

PERKHIDMATAN MEMBEKAL TENAGA BURUH SERAMAI 37 ORANG UNTUK MEMBANTU AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN LADANG DI STESEN PENYELIDIKAN MPOB KERATONG, PAHANG

 

Harga Dokumen : RM50.00 Senaskhah


SYARAT PENDAFTARAN  (KOD BIDANG MOF)

 

Kementerian Kewangan Malaysia  (MOF)  Kod Bidang: 221104 Tenaga Buruh


 

TARIKH DAN TEMPAT SESI TAKLIMAT (TIDAK WAJIB)

 

Tarikh : 23 September 2020 (Rabu)

 

Masa : 10.30 pagi

 

Tempat : 

 

Stesen Penyelidikan MPOB 

 

Keratong, Pahang, KM 143, Lebuhraya  

Segamat-Kuantan, 26900 Bandar 

Muadzam Shah, Pahang. 

Tel: 609-451 2000 


 

1. Dokumen tender boleh dibeli secara draf bank sahaja atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia mulai 23 September 2020 (Rabu) sehingga 9 Oktober 2020 (Jumaat) pada hari bekerja dan waktu pejabat dari jam 9.30 pagi hingga jam 12.30 tengah hari dan dari jam 2.30 petang hingga 4.30 petang di alamat ini:

 

Seksyen Pengurusan Perolehan & Aset, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor (Tel: 03-8769 4400)

atau Stesen Penyelidikan MPOB Keratong, KM 143, Lebuhraya Segamat-Kuantan,

26900 Bandar Muadzam Shah, Pahang (Tel: 609-451 2000) 

 

 

2. Sesi taklimat tender (kehadiran tidak diwajibkan) adalah sepertimana di jadual di atas. 

 

3. Hanya penama yang tercatat dalam sijil MOF sahaja dibenarkan menghadiri taklimat tender dan membeli dokumen tender. Wakil syarikat tidak dibenarkan. 

 

 

4. Salinan sijil seperti jadual di atas dan salinan Sijil Pendaftaran Bumiputera (jika ada) yang masih sah tempoh hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen tender. Sesalinan sijil yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan. 

 

5. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeteri serta ditulis nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 

 

6. Tarikh tutup tender adalah pada 16 Oktober 2020 (Jumaat), tepat jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. 

 

Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat-syarikat yang berpengalaman dalam bidang yang berkaitan.