Asklegal

Tender | Construction

Majlis Perbandaran Bentong - Various Construction Projects


 

 

 

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia LPIPM(CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:


Bil.1 

 

Tajuk Tender 

 CADANGAN PEMBINAAN  SEBUAH DEWAN KOMUNITI TEMPAT LETAK KERETA DAN RUMAH SAMPAH DI TAPAK KAWASAN LAPANG

KG BARU MELAYU, MAJLIS PERBANDARAN BENTONG PAHANG DARUL MAKMUR

 

 

(NO.TENDER: MPB/JK/01/20)


 

Taraf/ Jenis Syarikat* 

 

Bumiputera/T1

 


Gred, Kategori dan  Pengkhususan 

 

CIDB Gred: G6 

 

Kategori: CE

 

Pengkhususan CE 21  (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam).  

 

Kategori: B

 

Pengkhususan B04 (Kerja-kerja Am Bangunan)


 

Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual

 

Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Bentong Jalan Ketari 28700 Bentong   Pahang Darul Makmur 

 

22.9.2020 (Selasa) Hingga 6.10.2020 (Selasa)


 

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama 

 

RM 1,000.00  (Draf Bank/Kiriman Wang) atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Bentong 

 

(Bayaran tidak akan dikembalikan)


Tempat Tarikh dan  Waktu Tender Tutup 

 

Dokumen Tender yang telah  lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam  sampul surat bermetri dan  dimasukkan ke dalam:

 

Peti Tender,Kaunter Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Bentong Jalan Ketari 28700 Bentong   Pahang Darul Makmur 

 

13.10.2020 (Selasa) Jam 12.00 Tengahari 


Taklimat tender dan lawatan tapak DIWAJIBKAN. Berkumpul di Hadapan Jabatan Kejuruteraan, Majlis Perbandaran Bentong pada 15.9.2020 (Selasa) jam 9.30 pagi. Hanya penama didalam sijil pendaftaran CIDB sahaja yang dibenarkan untuk menyertai lawatan tapak.


Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Bentong semasa waktu pejabat.

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada kontraktor wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN DAN SUIL ASAL PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA dan 1 salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen tawaran 

 

*Jenis Syarikat Tempatan: T1 - Syarikat 100% milik tempatan