Asklegal

Tender | Services

Majlis Perbandaran Selayang - Proposed Public Road Light Repair Works


a) Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Selayang (MPS), Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut :-

 


BIL  1


NO TENDER

MPS/T/40/20


TAJUK PROJEK

Cadangan Kerja-Kerja  Membaikpulih  Lampu Jalan Awam  Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Utama Tasik Puteri Dan Kawasan Sekitarnya Bandar  Tasik Puteri  Dan Kawasan Sekitarnya Bandar TasIk Puteri, Rawang, Selangor Darul Ehsan


GRED DAN PENGKHUSUSAN

 

Berdaftar Dengan CIDB 

 

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor,Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

 

Gred G3/G4

 

Kategori ME

 

Pengkhususan E04 DAN E06 

 


TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

 

 03 September 2020 (Khamis), di Puteri Central Park, Tasik Puteri,   pada jam 10.00 pagi.

 

(Hanya penama di dalam  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  sahaja yang dibenarkan hadir)  

 


HARGA  (RM) 

 200.00


TARIKH JUAL DAN TUTUP

 

 03/09/2020 Hingga 23/09/2020 


 

b) Dokumen tender boleh dimuat turun melalui laman sesawang https://tender.selangormy dan hendaklah dibukukan dokumentasikan. (Petender PERLU sertakan resit pembelian di muka hadapan Dokumen Tender).

 

c) Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 03 September 2020 (Khamis), bertempat di Jalan Puteri Central Park, Tasik Puteri pada jam 10.00 pagi. Hanya pegawai-pegawai syarikat yang dinamakan dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja dibenarkan hadir taklimat dan lawatan tapak.

 

d) Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender di Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan, Tingkat 6, Menara Majlis Perbandaran Selayang, Persiaran 3, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup tender. 

 

 

e) Untuk maklumat lanjut sila hubungi Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan di talian 03-6126 5838.

 

 

f) Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Selayang (MPS) sahaja yang layak membeli dokumen tender.

 

YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG