Asklegal

Tender | Services

Majlis Perbandaran Pasir Gudang - Repair & Replacement Works


 

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang mempunyai Sijil dan berdaftar di bawah tajuk /pengkhususan berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut :-


BIL 1.


JENIS KERJA & BILANGAN TAWARAN

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN SERTA LANTAI DI TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI SELURUH PASIR GUDANG

 

MPPG/T68/2020/BPK/BLS


KOD BIDANG

 

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) PENGKHUSUSAN;030501


 

HARGA DOKUMEN

RM300.00


BIL 2.

 


JENIS KERJA & BILANGAN TAWARAN

 

KERJA-KERJA MEMBAIKI SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KEJURUTERAAN AWAM DI LOJI KUMBAHAN KAMPUNG KOPOK BARU, PASIR GUDANG

 

MPPG/T69/2020/BPK/JKEJ


 

KOD BIDANG

CIDB G3 PENGKHUSUSAN; M15/M19 Atau KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) PENGKHUSUSAN; 221010. Dan SPAN (IPA-D)


 

HARGA DOKUMEN

RM300.00


Dokumen tawaran boleh dimuat turun di laman sesawang system sebutharga MPPG iaitu di http://www.mppg.gov.my/eSebutharga mulai 2 SEPTEMBER 2020 (RABU) hingga 22 SEPTEMBER 2020 (SELASA) dikenakan bayaran seperti dinyatakan di atas dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atau Kiriman Wang Pos atau Kiriman Wang di atas nama MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG dan juga bayaran atas talian ("On-Line") juga akan diterima.

 

Dokumen tawaran yang tidak lengkap adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Tempoh sah laku lesen hendaklah sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tutup tawaran. Naskah Meja Tender akan dipamerkan di Bahagian Pengurusan Kontrak, Aras 10, Menara Aqabah, Pasir Gudang Johor pada waktu pejabat.

 

Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tawaran dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:

 

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Pasir Gudang

Aras 19, Menara Aqabah Jalan Bandar, 81700 Pasir Gudang, Johor

 

 

Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 23 SEPTEMBER 2020 (RABU) dan dikehendaki memasukkan ke dalam peti tawaran di Bahagian Pengurusan Kontrak, Aras 10, Menara Aqabah, Pasir Gudang Johor. Pihak kami tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.


HANYA KONTRAKTOR YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG SAHAJA YANG LAYAK MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. SEGALA PEMBELIAN DIBUAT SECARA "ON LINE" DI LAMAN SESAWANG SISTEM SEBUTHARGA MPPG IAITU http://kontrak.mppg.gov.my/eSebutharga.

SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI 07-2547771

- Bahagian Pengurusan Kontrak