Asklegal

Tender | Services

Indah Water Konsortium Sdn Bhd - Breeding Works


Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK), syarikat pembetungan nasional, milik Menteri Kewangan Diperbadankan, adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pembetungan, mengendali dan menyelenggarakan sistem pembetungan awam di Malaysia.

 

IWK mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut:


No. Tender

IWK/CW1/ 021-20/BKXG/ O.ST.20.0002


Tajuk Kerja

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN KOLAM SEDIA ADA DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (NO. ASET: KXG041) DI PORT KLANG, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN


Syarat Pendaftaran

 

CIDB Gred G4 atau G3

 

Kategori CE, Pengkhususan CE21 atau CE19

 

Dan

 

SPAN Permit Jenis C2 atau C3 (Pembetungan)

 


Bayaran Dokumen Tender

 

Tiada


Lawatan Tapak (TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN)

 

5 Ogos 2020 (Rabu) Jam: 10.30 pagi

 

 

Penender diminta berkumpul di

 

Loji Rawatan Kumbahan (KXG041) Rumah Murah PKNS, Bandar Sultan Sulaiman, Leboh Sultan Abdul Samad, Klang Koordinat (3.028361, 101379766)


 

Muat Turun Dokumen Tender

 

Hanya penender yang berjaya hadir ke Sesi Taklimat Tapak sahaja yang akan dibekalkan 'Dokumen Tender' melalui

e-mel untuk dimuat turun


Tarikh Tutup

 

2 September 2020 (Rabu) Jam: 12.00 tengahari


Kotak Tender

C


 

Tiada sebarang bayaran Dokumen Tender dikenakan.

 

Penender diminta memuat turun 'Borang Hasrat Penyertaan' melalui e-Procurement Portal (ep.iwk.com.my) mulai pada 27 Julai 2020 dan mengembalikan semula melalui no. faks atau e-mel seperti yang tertera sebelum atau pada 30 Julai 2020. Penender hendaklah mendapatkan Borang Hasrat Penyertaan' dengan mengisi, menandatangani dan mengembalikan semula bersama salinan Sijil Pendaftaran CIDB, SPAN yang masih sah tempoh pendaftaran serta yang telah disahkan untuk tujuan semakan penyertaan. Untuk maksud ini, penender hendaklah mengembalikan 'Borang Hasrat Penyertaan' seperti tarikh yang ditetapkan, Notis Pelawaan Sesi Taklimat dan Lawatan Tapak hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang telah diterima sah sahaja.

 

 

Penender dikehendaki menyediakan kenderaan sendiri semasa menghadiri Sesi Taklimat dan Lawatan Tapak.

 

'Borang Hasrat Penyertaan' boleh didapati dari laman web seperti yang berikut:

 

 

 

JABATAN PEROLEHAN 

INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)

e-Procurement Portal

Laman web: ep.iwk.com.my

E-mel: syamimir@iwk.com.my 

Tel: 03-2780 1128 Faks: 03-2095 1002 Pegawai: Puan Ani Syamimi binti Abd Rahman

 

 

Dokumen Tender yang telah dilengkapi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup, bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri "Nombor Tender dan Tajuk Kerja" dan dimasukkan ke dalam Kotak Tender sebelum atau pada tarikh tutup jam 12.00 tengah hari di alamat berikut:

 

 

INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)

Aras G, No. 44, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

 

 

Tawaran yang lewat diterima dari tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

Pihak IWK tidak terikat untuk menerima tawaran paling rendah, sebarang tender atau mengemukakan sebab-sebab tender tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini.