Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Air Perak - PAIP UPVC to Stores & Location Projects


1. Pembekal Pengilang yang Syarikatnya dimiliki 100% oleh rakyat tempatan (Warganegara Malaysia dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini adalah dipelawa untuk mengambil bahagian di dalam tawaran berikut:-

 

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAIP UPVC KE SETOR SETOR DAN TAPAK TAPAK PROJEK UNTUK LEMBAGA AIR PERAK BAGI TEMPOH SATU TAHUN 

 

i. Tarat Tender Terbuka 

 

ii. Kelayakan Pentender 

Mempunyai:

a) Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia Dalam Bidang Bahan Binaan (Pembuat) - 090199 

b) sijn Kelulusan Pendaftaran Produk Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 

iii. Bavaran Dokumen RM250.00 senaskhah (LAP tidak menerima bayaran yang dibuat dengan cek) 

IV. Tarikh Jual Dokumen Dan 23.07.2020 hingga 06.08.2020

* Tarikh Tutup Tender Pada 13.08.2020 tepat jam 12.00 tengah hari 

 

2. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan di Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Ibu Pejabat Lembaga Air Perak, Jalan St. John, 30200 Ipoh, mulai 23.07.2020 hingga 06.08.2020. Dokumen Tender akan dijual kepada kontraktor atau wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk tujuan itu dokumen berikut hendaklah dikemukakan

• Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia 

• Sijil Asal Kelulusan Pendaftaran Produk Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

• Surat Wakil Pembelian Tender 

 

3.Dokumen yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup dan di alamatkan kepada Pengurus Besar, Lembaga Air Perak, Ipoh, dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 3, Kompleks Lembaga Air Perak, Jalan St. John, 30200 Ipoh tidak lewat dari masa yang ditetapkan. 

 

4. Mana-mana tender yang diterima selepas tarikh tutup yang ditetapkan di atas akan ditolak atau dikembalikan semula kepada pentender tanpa dibuka.

 

 

Pengurus Besar Lembaga Air Perak