Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

MARDI - Parent & Cattle Supplies


Tawaran ada akan dipelawa kepada pembekal yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkara berikut:


NO. TENDER/TAJUK TENDER

MDI PK KWI/476-TB0062019

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 260 EKOR INDUK BETINA DAN 26 EKOR PEJANTAN BAKA KACUKAN BRAHMAN KE LADANG PENTERNAK BAGI TUJUAN PEMBIAKAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR (JPV)


BIDANG PENDAFTARAN HARGA DOKUMEN 

1) Syarat :-

Sijil Kementerian Kewangan

Kod Bidang: 070202 - Haiwan Terakan Bukan Terniakan Dan Akuatik 

Harga: RM50,00/tender (tidak termasuk cukai SST)  *penambahan RM10.00/CD

 

2) Taklimat Tender (Kehadiran adalah diwajibkan) 

  • Hanya penama yang dinamakan dalam sijil MOF sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat tender. 
  • Pembekal tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil MOF. 
  • Kehadiran wakil tidak akan dipertimbangkan untuk menghadiri taklimat. 
  • Syarikat-syarikat yang GAGAL untuk hadir ke sesi taklimat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai tender ini dan membeli dokumen tender. 
  • Sebagai mematuhi Standard Operating Arocedure (SOP) sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) dalam membendung penularan wabak COVID-19, pihak pembekal perlu mematuhi syarat-syarat sepertimana berikut:-

 

-Hanya dua (2) orang wakil daripada setiap syarikat dibenarkan menghadiri taklimat tender ini iaitu salah seorang mesti 

-merupakan penama di Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

-Pemakaian pelitup mulut dan hidung adalah diwajibkan

-Individu yang bergejala seperti demam, batuk atau sakit tekak adalah tidak dibenarkan menghadiri taklimat 

-Awasi kawalan kendiri dan sentiasa patuh akan arahan semasa menghadiri taklimat dan mengamalkan penjarakan sosial. 

 

3) Maklumat berkenaan taklimat adalah sepertimana berikut: 

Tarikh : 5 Ogos 2020 (Rabu) 

Masa : 10.00 Pagi 

Tempat : Dewan Tan Sri Yusof Hashim (Blok A3),Ibu Pejabat MARDL Serdang, Selangor.


Dokumen tender mula dijual dari 5 Ogos 2020 sehingga 18 Ogos 2020 dan boleh dibeli dengan harga di atas da am bentuk wang tunaiwang pos bank draf atas nama Ketua Pengarah NARDI (Cek persendirian syarat tidak diterima semasa waktu pejabat antara 8:30 pagi sehingga 4.30 petang di Program Pengurusan Perolehan, Pusat Pengurusan Kewangan Ibu Pejabat MARDL Serdang, Selangor (Tel: 03-5953 711877091) dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal Kementerian Kewangan (MOF) berserta salinan. Salinan Sijil berkenaan tidak akan dikembalikan kegagalan berbuat demikian menyebabkan dokumen tender tidak akan dikeluarkan 

 

Dokumen tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermeterai dan ditulis nombor rujukan tender di penjuru sebelah kiri sampul berkenaan. Dokumen ini hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender di Pusat Pengurusan Kewangan. Ibu Pejabat MAROL, 43400 Serdang, Selangor dan dokumen yang diposkan dengan menggunakan alamat di atas hendaklah sampai selewat-lewatnya pada atau sebelum tarikh tutup tender 1 September 2020 jam 12.00 tengah hari 

 

MARDI tidak bertanggungjawab di atas kelewatan dokumen tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan 

 

Iklan tender juga boleh didapati melalui laman web MARDI (http://www.mardi gov.my) dan laman web Kementerian Kewangan (http://myprocurement.treasury/gov.my)