Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) - Table & Chairs Supplies


Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal-pembekal tempatan keutamaan kepada Syarikat bumiputera) yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/perkhidmatan berikut:

 


 

NO. TENDER

TENDER LHDNM BIL 20/2020


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERUSI DAN MEJA UNTUK BILIK KULIAH DAN MAKMAL KOMPUTER DI AKADEMI PERCUKAIAN MALAYSIA, BANGI (APMB) UNTUK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)


 

KELAS PENDAFTARAN KKM

 

KOD BIDANG: 020101


 

TAKLIMAT (WAJIB)

 

22 JULAI 2020 (RABU) BILIK LAKSAMANA 2, ARAS 1. MENARA HASIL CYBERJAYA

 

JAM 11.00 PAGI


 

HARGA DOKUMEN

 

RM100.00


 

TARIKH & WAKTU TUTUP

 

12 OGOS 2020 (RABU) 12.00 Tengah Hari


 

1.Hanya petender yang telah berdaftar SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) dengan pihak LHDNM sahaja yang layak menyertai tender ini. Pendaftaran sebagai pembekal dengan pihak LHDNM boleh dilakukan secara atas talian (online) di laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/LHDNM 

 

2. Dokumen Tawaran Tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta hanya boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 22 JULAI 2020 (RABU). Bayaran bagi Dokumen Tawaran Tender tidak akan dikembalikan. 

 

3.Semasa taklimat tender, petender hendaklah mengemukakan SALINAN FOTOSTAT Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah dan berkuat kuasa (tidak dikembalikan) 

 

 

4.Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa Fi Perkhidmatan sebanyak 0.75% bagi setiap transaksi yang dijana melalui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat yang dilantik, tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00

 

5.Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my 

 

6.Syarikat WAJIB MENGHADIRI TAKLIMAT TENDER. Hanya PENAMA DI SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) SAHAJA yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat. 

 

 

7. Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 12 OGOS 2020 (RABU) jam 12.00 tengah hari Tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 

 

 

8. Penjelasan lanjut mengenai tender ini hendaklah menghubungi pegawai-pegawai berikut: 

 

 

En. Nasutiun Bin Mahmood - 03-83138888 samb. 20506 nasutiun@hasil.gov.my 

En. Mohd Firdaus Bin Mohamad - 03-83138888 samb.Yusoff 20527 mohdfirdaus.mo@hasil.gov.my 

 

Bantuan Teknikal e-Perolehan - 019-429 7943/011 2650 5965   eperolehanlhdnm@hasil.gov.my