Asklegal

Tender | Services

Universiti Malaysia Sarawak - SERVICE AND PHOTOSTATE MACHINE RENTAL PRICE RAT


 

 

 

Tender adalah dipelawa kepada pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak /Sabah (PMS) serta berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi perkhidmatan berikut :-


 

NO. TENDER / BUTIRAN TAWARAN

UNIMAS/T(8/2020(1) CADANGAN PERKHIDMATAN SERTA KADAR HARGA SEWA MESIN FOTOSTAT DI UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS).

KOTA SAMARAHAN, SARAWAK 


 

SIJIL / BIDANG

 

Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sarawak/Sabah

 

222010. Perkhidmatan Fotostat


 

HARGA DOKUMEN/TEMPOH JUALAN 

 

RM 100.00 Senaskah

 

16 Julai 2020 (Khamis) hingga 4 ogos 2020 (Selasa)


 

TARIKH TUTUP / PETI TENDER 

 

6 Ogos 2020 (Khamis)  12.00 t/hari  

 

Peti Tender 

No. 1 


 

1. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh didapati daripada Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, Aras 1, Bangunan Canselori, Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan dengan bayaran secara tunai, deraf bank, wang pos/kiriman wang yang dibuat atas nama 'UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

 

2. Pembekal dikehendaki menunjukkan salinan asal SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) / PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK/SABAH (PMS) (mana yang berkaitan) yang masih sah tempohnya dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil tersebut beserta cop rasmi syarikat semasa membeli Dokumen Tender. 

 

 

3. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan di dalam sampul dan ditulis di sebelah atas kanan sampul No. Tender dan butiran tawaran dan dialamatkan kepada NAIB CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK, PEJABAT BENDAHARI (UNIT PEROLEHAN), ARAS 1, BANGUNAN CANSELORI, JALAN DATUK MOHD MUSA, 94300 KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. Dokumen tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan. 

 

4. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Pihak UNIMAS tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. Semua kos pengangkutan yang berkaitan dengan pembelian dan penghantaran dokumen tender ini adalah menjadi tanggungjawab Pembekal.

 


KENYATAAN TENDER INI BOLEH DILAYARI DI LAMAN WEB - www.unimas.my