Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan - Area Cleaning and Building Cleaning Services


Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:


No. Tender

03/2020


Tajuk

Perkhidmatan Pencucian Kawasan dan Pembersihan Bangunan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan, Kompleks Kota Darul naim 

 

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

 

Selama 36 Bulan Mulai 01.09.2020 hingga 31.08.2023


Kod Bidang Pendaftaran

221001 atau 221002


Tarikh, Masa & Tempat Taklimat

 

Tarikh : 15.07.2020 (Rabu)

Masa: 11.00 pagi

Tempat: Bilik Gerakan Negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

 

Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN


 

Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender. Harga Dokumen Tender ialah RM100.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:-

 

 

Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan,

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Aras 4 MABNA MBI Blok 8, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu, Kelantan.

 

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Khidmat Pengurusan Peiabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, MABNA MBI Blok 8 Aras 3 Kompleks Kota Darul naim 15503 Kota Bharu, Kelantan tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari, 05 Ogos, 2020. Tender yang lewat dari tarikn dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan