Asklegal

Tender | Services

Pihak Berkuasa Wilayah  Pembangunan Iskandar - APPOINTMENT OF CONSULTANT TO CARRY OUT COMPREHENSIVE  DEVELOPMENT PLAN


 

 

 

 

Tender adalah dipelawa kepada Syarikat Perunding di Malaysia yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOP) mengikut syarat-syarat pendaftaran yang berkaitan untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja kerja berikut: -


BUTIR-BUTIR TAWARAN

NO. TENDER: IRDA. 100-PRO/5(9)

 

Tajuk Projek:

PELAN KOMPREHENSIF  ISKANDAR MALAYSIA (PENAMBAHAN) YANG MENGAMBIL KIRA PERSEMPADANAN SEMULA KORIDOR PEMBANGUNAN ISKANDAR MALAYSIA 

(APPOINTMENT OF CONSULTANT TO CARRY OUT COMPREHENSIVE  DEVELOPMENT PLAN iii ISKANDAR MALAYSIA 2020-2030 (CDPiii) STUDY)


 

HARGA DOKUMEN TAWARAN

 

RM 500.00  (Termasuk 6% Cukai Jualan  dan Cukai  Perkhidmatan)

 

Bayaran untuk dokumen Tender adalah secara Draf Bank atau Kiriman Wang Pos kepada "Iskandar Regional Development Authority"

 

Wang bayaran dokumen Tender ini tidak akan dikembalikan

 


TARIKH DAN TEMPAT  DOKUMEN DIJUAL

 

Tarikh: 15hb Julai 2020 - 5hb Ogos 2020

 

Tempat:

Pejabat Pihak Berkuasa Wilayah 

Pembangunan Iskandar, #G-01,

Blok 8, Danga Bay,  Jalan Skudai, 

80200 Johor Bahru   

 (Tel: D7-233 3000)

 

Waktu Jualan:

 

 Ahad - Rabu

(8.30am - 1.00pm)

(2.00pm-5.30pm)  

 

Khamis:

(8.30pagi - 1.00 ptg)

(2.00ptg - 4.30ptg)


 

TARAF DAN SYARAT  PENDAFTARAN

Taraf:  Terbuka Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan  Malaysia (MOF)

 

Kod Bidang Perkhidmatan Perunding: 330206 - Perancang  Bandar dan Wilayah


TARIKH TENDER DITUTUP DAN TEMPAT  PENYERAHAN TENDER 

 

Tarikh: 10hb Ogos 2020 

 

Masa: 12.00 tengahari

 

Tempat:

Peli Tender,

Pihak Berkuasa Wilayah

Pembangunan Iskandar,  

#G-01,Blok 8, Danga Bay, Jalan Skudai,80200 Johor Bahru (Tel: 07233 3000) 

 

Tender yang diserahkan melewati tarikh tutup  tidak akan diterima   

 


 

1. TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN INI DIKELUARKAN

Dokumen Tender ini boleh dibeli dari Ibupejabat IRDA di G-01, Block 8, Danga Bay, Jalan Skudai, 80200 Johor Bahru Dokumen ini hanya boleh diperolehi mulai 15hb Julal 2020 (Rabu) pada waktu pejabat seperti yang dinyatakan seperti yang di atas Syarikat-syarikat yang berminat dikehendaki mengemukakan salinan asal Si Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) beserta salinan fotokopi ketika membeli Dokumen Tender Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil wakil Syarikat Perunding yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil dari Syarikat Perunding tersebut hendaklah membawa Surat Wakil Kuasa 

 

 

2.MAKLUMAT PROJEK

Svarikat Perunding yang berminat boleh melayari laman sesawang berikut untuk memuat turun maklumat projek dan rumusan skop kerja bagi tender ini dalam bentuk PDF format http://bit.ly/tonderodpili 

 

3. TARIKH TUTUP PERTANYAAN TENDER

Sebarang pertanyaan berkenaan tender ini boleh diajukan melalui email kepada nordin@irda.com.my atau fadilyaton@lrda.com.my

sehingga 5hb Ogos 2020 (Rabu) 

 

4. TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

Svarikat Perunding yang berminat dijemput menghadiri sesi taklimat yang akan bermula jam 10.00 pagi, pada 15hb Julai 2020 (Rabu) di Bilik Mesyuarat Gual, Pejabat Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA), Johor Darul Takzim, Hanya seorang wakil dari setiap syarikat dibenarkan hadir untuk sesi taklimat. Sesi taklimat akan diadakan selaras dengan arahan Standard Operasi Prosedur (SOP) yang dikeluarkan kerajaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP). 

 

5. TARIKH DAN TEMPAT PENYERAHAN TENDER

Satu salinan cetak (Hard Copy) yang telah dilengkapkan hendaklah ditulis taluk projek di sudut atas sebelah kiri sampul serta dimeterai berserta Satu salinan digital (Soft copy) dihantar kepada ibupejabat IRDA, XG-01, Block 8, Danga Bay, Jalan Skudai,80200 Johor Bahru, Johor sebelum 12.00 tengahari pada 10hb Ogos 2020 (Isnin) 

 

 

6. Pihak IRDA berhak untuk menolak atau menerima mana-mana permohonan atau membatalkan proses tawaran Tender atau menolak semua permohonan, tanpa menanggung segala liabiliti yang berlaku kepada perunding, atau bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada perunding sebab-sebab tindakan tersebut diambil. Pihak IRDA juga tidak akan menanggung segala kos yang dikeluarkan oleh perunding untuk menyertai, menyedia dan melengkapkan tawaran Tender ini.

 

www.lskandarmalaysia.com.my