Asklegal

Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - Proposed Maintenance Service (Service And Repair) Air Conditioning System Plant


 


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/Kerja seperti berikut:-

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender: UiTM/PER/T/3/23/20

Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan (Servis Dan Pembaikan) Loji Sistem Penyaman Udara Berpusat Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di UiTM Cawangan Terengganu, Kampus Dungun, Terengganu.

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah dan Sijil Suruhanjaya Tenaga (Jika Berkaitan) 

Gred G3

Kategori ME

Pengkhususan ME01 

 

DAN

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan malaysia (KKM)

 Kod Bidang : 220301 ,220503 & 220507 

Harga Dokumen : RM 80.00 Senaskah


TARIKH/MASA/TEMPAT

 

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran:

Pejabat Bendahari

UiTM Cawangan Terengganu,

Kampus Dungun, 23000 Dungun, Terengganu.

Tarikh/Masa Taklimat Lawatan Tapak:

16/07/2020 Jam 10.00 Pagi

 

Tempat Taklimat Lawatan Tapak:

Bahagian Pengurusan Fasiliti UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun 

 

Tarikh Tutup Tawaran : 

06/08/2020 Jam 12.00 tengahari

 


 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 9/7/2020 

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran 

3. Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM), Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut :

 

i.Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak 

ii.Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini 

iii.Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan

tidak akan dipertimbangkan 

 

 

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM. 

 

6. Petender-petender dikehendaki membawa SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KKM, CIDB, PPK, SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) dalam bidang/gred berkaitan. 

 

 

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan. 

 

8. Tawaran ditutup pada Tarikh & Masa yang di nyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.