Asklegal

Tender | Construction

Majlis Perbandaran Klang - Construction Works


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) / Kementerian Kewangan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi melaksanakan kerjakerja seperti berikut:-


BIL.    TAJUK KERJA

1 Sila layari http://tenderselangor.gov.my atau laman web rasmi Majlis Perbandaran Klang (www.mpklang.gov. my) untuk keterangan tajuk kerja tersebut.

a). MPK/JK 600-13/1/51(2020), MPK/JK 600-13/1/30(2020):- (G3 - CE21 & CE01 & CE42) 

b). MPK/JK 600-13/1/62(2020), MPK/JK 600-13/1/36(2020), MPK/JK 600-13/1/82(2020) :-

(G4 - CE21 & CE01 & CE42)

c). MPK/JK 600-13/1/12(2020):-(G4 - CE21)


 

TARAF TENDER & SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

 

BERDAFTAR DENGAN CIDB (RUJUK IKLAN DI http://tender.selangor.gov.my) & SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) bagi kerja yang menggunakan lesen CIDB & BERDAFTAR DENGAN E-TENDER SELANGOR & UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR   (UPEN)

 


TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

MULAI: 15/07/2020 (RABU) Penjualan secara Online


Nota: 

 *Untuk maklumat taklimat / lawatan  sila rujuk di http://tender.selangor.gov.my di setiap tajuk iklan yang dipamerkan. 


* Sila kemaskini maklumat syarikat dalam laman web http://tender.selangor.gov.my untuk melancarkan proses pembelian dokumen.


 

TARIKH, WAKTU DAN TEMPAT  TAWARAN TUTUP

 

TARIKH TUTUP : 04/08/2020 (SELASA)J AM: 12.00 TENGAH HARI


Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPKJalan Tengku Kelana (Pusat Sumber) Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang Selangor Darul Ehsan


Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan.

 


SYARAT-SYARAT:-

 

1. Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM 250.00 secara online kepada syarikat yang menghadiri taklimat / lawatan tapak sahaja. Pembayaran boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad. 

 

2. Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 15 JULAI 2020 di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan. 

 

3. Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran UPEN & CIDB. Sekiranya gagal berbuat demikian petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen tender tersebut. 

 

4. Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan

dimasukkan ke dalam peti Tender seperti tertera di maklumat tender. 

 

5. Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak

berjaya. 

 

6. Petender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat-syarat

Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. 

 

7. Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa jua sebab

yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. 

 

8. Tarikh akhir penjualan Dokumen Tender bagi kerja 3 OGOS 2020. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas

dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014. 

 

9. Sebarang pertanyaan berkaitan spesifikasi kerja dan lokasi tapak boleh menghubungi Pn. Noraishah binti

Akhirruddin atau Pn. Siti Rohani binti Maseran atau En. Muhamad Al-Hafiz bin Abd Rani ditalian 03-3375 5555 sambungan 3211/3214/3213.

 

Disediakan oleh: BAHAGIAN UKUR BAHAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG